Acil Durum Eylem Planı

Anasayfa » Hizmet » Acil Durum Eylem Planı

İşletmenizi ve Çalışanlarınızı Güvende Tutan Strateji = Acil Durum Eylem Planı… Her an her yerde beklenmeyen olaylar meydana gelebilir. Yangınlar, depremler, kimyasal sızıntılar veya diğer acil durumlar işletmenizi ve çalışanlarınızı ciddi tehlikelere maruz bırakabilir. İşte bu noktada Acil Durum Eylem Planı (ADEP) devreye girer.

Acil Durum Eylem Planı işletmelerin ve organizasyonların olası acil durumları önceden belirlemek, bu durumlarla başa çıkmak için bir yol haritası oluşturmak, çalışanların ve diğer paydaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hazırladıkları bir belgedir. Acil Durum Eylem Planı hakkında daha fazla bilgi almak ve nasıl hazırlanacağına dair adımları keşfetmek için uzman ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu makalemizi okumanızı öneriyoruz.

Bununla birlikte İzmir ve çevre illerde tüm OSGB hizmetlerini uzun yıllardır yüksek başarı oranı ile sunan SARIZEYBEK OSGB den Acil Durum Eylem Planı hazırlama sürecinde destek almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

Acil Durum Eylem Planı firmaların veya organizasyonların muhtemel acil durumları önceden tanımladığı, bu anlarda nasıl tepki vereceklerini ve müdahale edeceklerini belirlediği bir yazılı belgedir. ADEP yangın, deprem, patlama, kimyasal sızıntı, salgın hastalıklar gibi çeşitli acil durum senaryolarını kapsar.

Acil Durum Eylem Planı işletmelerin yaşaması muhtemel birçok sorunu erkenden önlemek ve yaşanması halinde dahi her olasılığa hazırlıklı olmayı sağlar. Bu planlamanın firmaya sağladığı avantajlar arasında;

 • Personel ve ziyaretçilerin güvenliğini korumak,
 • Mali kayıpları minimize etmek,
 • İş sürekliliğini sağlamak,
 • Acil durumların etkilerini azaltmak,
 • İlgili otoritelere ve paydaşlara zamanında bilgi vermek,
 • İşletmenin itibarını korumak,

gösterilebilir.

Günümüzde tehlike sınıfı fark etmeksizin her işletme için oldukça önemli bir strateji olan Acil Durum Eylem Planı SARIZEYBEK OSGB gibi bu alanda yetkili ve başarılı OSGB Firmaları tarafından hazırlanmalıdır. Acil Durum Eylem Planı Hazırlama süreci;

 • Risk Değerlendirmesi : Olası acil durumları belirleyin ve bunların risk seviyelerini değerlendirin.
 • Ekip Oluşturma : ADEP hazırlamak ve uygulamak için bir ekip oluşturun.
 • Hedefler Belirleme : Planın amaçlarını ve hedeflerini belirleyin.
 • Tepki Prosedürleri : Acil durumlar için ne yapılacağını adım adım açıklayan prosedürler geliştirin.
 • İletişim Planı : İç ve dış iletişim için bir plan oluşturun.
 • Eğitim ve Tatbikatlar : Personeli eğitin ve düzenli tatbikatlar yaparak planın etkinliğini test edin.
 • Dokümantasyon : ADEP yazılı bir belge olarak hazırlayın ve güncel tutun.
 • Gözden Geçirme ve Güncelleme : Planı düzenli olarak gözden geçirin ve gerektiğinde güncelleyin.

adımlar halinde özetlenebilir.

Yukarıda belirttiğimiz adımların uzman bir ekip tarafından izlenmesi halinde işletmenizi olası her tehlikeden uzak tutacak bir Acil Durum Eylem Planı Hazırlama şansına sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte Acil Durum Eylem Planı hazırlarken takip edilmesi gereken bazı aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamaları;

 1. Hazırlık Aşaması : Risk Analizi yapma, ekip oluşturma ve hedefleri belirleme
 2. Tepki Aşaması : Acil durum anında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etme
 3. Kurtarma Aşaması : Zararın azaltılması ve normal iş süreçlerine dönme
 4. Değerlendirme Aşaması : Olayın etkilerini değerlendirme ve planı gözden geçirme

şeklinde belirtebiliriz.

Acil Durum Eylem Planı Nedir

Acil Durum Eylem Planı Geçerlilik Süresi işletmenin büyüklüğüne ve yaptığı çalışmaların karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu plan yıllık olarak gözden geçirilmeli ve gerekli hallerde güncellenmelidir. Ayrıca herhangi bir büyük değişiklik veya olay sonrası revize edilmelidir.

Acil Durum Eylem Planı Örneği işletmenizin özel gereksinimlerine ve risklerine dayalı olarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle özel bir örnek sunmak oldukça zordur. SARIZEYBEK OSGB uzman ekibi işletmenizin ihtiyaçlarına ve özel koşullarına göre uyarlanmış bir plan taslağı oluşturup sizinle paylaşmaktadır. Ayrıca yerel yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir strateji planlanmaktadır.

Sarızeybek OSGB olarak Acil Durum Eylem Planı kapsamında değerlendirilmesi gereken tüm başlıklar hakkında şirketlere gerçek zamanlı bilgi ve destek vermekteyiz. Hazırlanan eylem planı sonrası yapılan tatbikatlar ile şirketler planlarının etkinliğini anlayabilir, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve personelinin hazırlıklı olmasını sağlayabilirler.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz Acil Durum Eylem Planı Hazırlama hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz

Acil Durum Eylem Planı Nedir

Acil Durum Eylem Planı işyerlerinde meydana gelebilecek deprem, yangın, sel, heyelan gibi afet veya acil durumlarda yapılması gereken eylemlerin önceden belirlenmesi & uygulanması için hazırlanan bir plandır. Bu plan sayesinde iş yerindeki çalışanlar acil durum anında nasıl hareket edeceklerini bilirler ve panik yaşamazlar. Ayrıca bu plan acil durum sonrasında oluşabilecek zararları en aza indirmek ve can kaybını önlemek için de önemlidir.

Acil Durum Eylem Planı Ne İşe Yarar

Acil Durum Eylem Planı hazırlanırken temel hedef işyerlerinde çalışan bireylerin güvenliğini sağlamak ve acil duruma hazır olmaktır. Bu plan kapsamında elde edilen kazanımlar;

 • Acil durum öncesinde alınması gereken önlemler belirlenir.
 • Acil durum sırasında yapılması gereken tahliye, toplanma ve iletişim işlemleri planlanır.
 • Acil durum sonrasında yapılması gereken İlk Yardım, Arama & Kurtarma ve Hasar Tespiti işlemleri organize edilir.
 • Acil durum yönetimi için sorumluluklar dağıtılır ve eğitimler verilir.

şeklinde ifade edilebilir.

Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır

Acil Durum Eylem Planı OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) alanında hizmet verme yetkinliği bulunan kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır. Bu alanda uzman profesyoneller işletmenin çalışma alanı ve büyüklüğünü dikkate alarak her firma için özel bir plan çıkartırlar.

Acil Durum Eylem Planı hazırlarken takip edilmesi gereken süreci;

 • İşyerinizdeki Acil Durum Risklerini Değerlendirin… Örneğin; deprem riski yüksek bir bölgedeyseniz binanızın depreme dayanıklılığını kontrol edin. Yangın riski varsa yangın söndürme cihazlarının yeterli ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
 • Acil Duruma Müdahale Edecek Kişi veya Ekipleri Belirleyin… Örneğin; tahliye sorumlusu, ilk yardım sorumlusu, arama-kurtarma sorumlusu gibi. Bu kişi veya ekiplere gerekli eğitimleri verin ve görev tanımlarını açıkça belirtin.
 • İşyerinizdeki Tahliye Yollarını ve Toplanma Alanlarını Belirleyin… Tahliye yollarının engelsiz ve işaretli olmasına dikkat edin. Toplanma alanlarının güvenli ve ulaşılabilir olmasına özen gösterin. Tahliye yollarını ve toplanma alanlarını tüm çalışanlara duyurun, sık sık tatbikat yapın.
 • Acil Durum İletişim Planını Oluşturun… Acil durumda kimin kimi arayacağını, hangi telefon numaralarının kullanılacağını, hangi iletişim kanallarının tercih edileceğini belirleyin. Ayrıca başka bir şehirde yaşayan bir yakınınızı iletişim sorumlusu olarak atayın ve tüm çalışanlara bunu bildirin.
 • İşyerinizdeki Acil Durum Malzemelerini Hazırlayın… Örneğin; İlk Yardım Çantası, el feneri, pil, su, battaniye, yiyecek gibi. Bu malzemeleri kolay ulaşılabilir bir yerde saklayın ve düzenli olarak kontrol edin.

şeklinde özetleyebiliriz.

Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır

Acil Durum Eylem Planı Aşamaları

Acil Durum Eylem Planı acil durum öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç temel sınıfta analiz edilir. Doğal afet ve acil durumlarda yönetim süreci ise 4 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Acil Durum Eylem Planı Aşamaları;

 • Hazırlık
 • Zarar Azaltma
 • Müdahale
 • İyileştirme

şeklinde ifade edilir.

Bizler bu noktada acil durum yönetim sistemimizde esnek bir şekilde planlama yaparak hazırlamış olduğumuz planlar, formlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlar ve senaryolar ile kurumsal çözüm arayan kişilere hizmet vermekteyiz. Sarızeybek OSGB olarak işletmelerinizin Acil Durum Eylem Planı, Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi, tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sizlere sunuyoruz.

İş yerlerinde yer alan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden planlayarak hareket ediyoruz. Deprem, yangın ya da beklenmeyen herhangi bir doğal afet meydana geldiği zaman saniyelerin bile ne kadar değerli ve kritik olduğunun bilincindeyiz.

Acil Durum Eylem Planı sayesinde işletmelerinizin acil durumlara karşı tepkime süresi olarak minimum seviyelerde uygulamaya geçiyor olması maddi ve manevi açıdan sizleri büyük bir avantaja geçiriyor. Acil durum planlarının eğitimi ve yangın tahliye planı tatbikatlarından elde ettiğimiz tüm sonuçlarımızı Risk Analizi çalışmalarımızda da değerlendirerek araç, gereç ve teçhizat eksiklerinizi tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz.

Acil Durum Eylem Planı Geçerlilik Süresi

Acil Durum Eylem Planı Geçerlilik Süresi işletmenin yapmakta olduğu iş ve çalışan sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte hazırlanan planın geçerliliği mevzuatlarca belirlenmiştir. Buna göre bir plan şirketin tehlike sınıfına göre şu kategorilere ayrılır;

 • Az Tehlikeli İşyerleri İçin = 6 yılda en az 1 kez
 • Tehlikeli İşyerleri İçin = 4 yılda en az 1 kez
 • Çok Tehlikeli İşyerleri İçin = 2 yılda en az 1 kez

eylem planını yenilemekle yükümlüdür.

Acil Durum Eylem Planı Örneği

SARIZEYBEK OSGB olarak tarafımıza OSGB Hizmetleri kapsamında ulaşan bireysel veya kurumsal işletmelerden en sık aldığımız soru “Acil Durum Eylem Planı Örneği Sunma Şansınız Var Mı?” şeklinde olmaktadır.

Acil Durum Eylem Planı Örneği işletmenizin özel gereksinimlerine ve risklerine dayalı olarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle özel bir örnek sunmak zordur. Bununla birlikte aşağıda temel bir “Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır” sorusuna verilmiş bir taslak yapı bulunmaktadır.

Acil Durum Eylem Planı Taslağı

İşletme Adı : [İşletme Adı]

Acil Durum Eylem Planı

 1. Giriş

   – Amaç ve Kapsam

   – Sorumluluklar

 1. Risk Analizi

   – Olası Acil Durumlar

   – Risk Seviyeleri

 1. Ekip Oluşturma

   – İletişim Bilgileri

 1. Hedefler ve Prosedürler

   – Yangın Durumu

   – Deprem Durumu

   – Kimyasal Sızıntı Durumu

   – Salgın Hastalık Durumu

 1. İletişim Planı

   – İç İletişim

   – Dış İletişim

 1. Eğitim ve Tatbikatlar

   – Personel Eğitimi

   – Tatbikatlar

 1. Dokümantasyon

   – ADEP Dokümanı

 1. Gözden Geçirme ve Güncelleme

   – Planın Düzenli Gözden Geçirilmesi

   – Güncelleme Prosedürleri

Bu taslak işletmenizin ihtiyaçlarına ve özel koşullarına göre uyarlanmalıdır. Ayrıca yerel yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olduğundan emin olmalısınız. Acil Durum Eylem Planı hakkında her detayı öğrenmek ve hazırlanması hususunda SARIZEYBEK OSGB’den destek almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

Tüm bunlar dışında farklı sektörler için hazırladığımız Acil Durum Eylem Planı Örneklerine sarizeybekosgb.com/acil-durum-eylem-plani-ornekleri bağlantısından erişebilirsiniz…

Acil Durum Eylem Planı Aşamaları

Acil Durum Eylem Planı Kaç Yılda Bir Yenilenir

Acil Durum Eylem Planı Yenileme Süreci işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre farklılık göstermektedir. Yazımızın üst kısmında da belirttiğimiz gibi;

 • Az Tehlikeli İşyerleri İçin = 6 yılda en az 1 kez
 • Tehlikeli İşyerleri İçin = 4 yılda en az 1 kez
 • Çok Tehlikeli İşyerleri İçin = 2 yılda en az 1 kez

geçerlilik süreleri ve yenileme tarihleri bu kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Acil Durum Eylem Planı Hazırlama süreci hakkında bilgi almak ve size özel bir teklif istemek için Teklif Alın butonuna tıklayabilirsiniz.

Acil Durum Eylem Planının Önemi

Acil Durum Eylem Planları uygulamaya konulana dek geçerli kabul edilmez ve uygulanabilir olduğu kanıtlanamaz. Tatbikatlara katılanlar rolleri hakkında farkındalığa sahip olur ve yaşamı tehdit edecek gerçek senaryolarda daha soğukkanlı kalmalarını sağlar.

Acil Durum Eylem Planı ve Tatbikatlar çalışanların hatalarını yakalamak için yapılmaz. Kağıt üzerinde planlanan prosedürlerin uygunluğunu test eder. Personel hazırlıksız ise eğitim eksiklikleri giderilir. Tatbikatın en önemli amacı insanları acil eylem durumunda üstlendikleri roller konusunda daha rahat hissetmelerini sağlamak ve morallerini artırmaktır. Planda eksiklikler görülürse kısmi yenilemeler yapılabilir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten