İş Güvenliği Uzmanlığı

Anasayfa » Hizmet » İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti işyerlerinde çalışanların sağlığını & güvenliğini sağlamak, işyeri emniyetini kalıcı hale getirmek için İş Güvenliği Uzmanı olarak adlandırılan kişilerden alınan desteğin genel adıdır. Bu hizmet İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman ekipleri bünyesinde barındıran, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB Firmaları tarafından sunulur.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA göre;

 • 1 ila 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda; “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin “Az Tehlikeli” “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

SARIZEYBEK OSGB küçük, orta veya büyük olması fark etmeksizin her tehlike sınıfındaki işyeri için yasalarla zorunlu tutulmuş OSGB Hizmetlerini başarıyla sunmaktayız. Bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti de kuruluşumuz tarafından İzmir ve çevre illerde en uygun fiyat garantisiyle verilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanıp Bize Ulaşabilirsiniz

SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İş Güvenliği Uzmanlarımızın Görevleri arasında;

 • Temel İş Güvenliği Eğitimleri vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • Eğitim Planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • İşyeri Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 • İç Yönetmelik hazırlamak,
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

gösterilebilir.

Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz her görev ayrı bir başlık olarak düşünülebilir. Bu başlıklar altında işletme özelinde gereken yasal yükümlülükler İş Güvenliği Uzmanı eliyle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda en fazla talep edilen hizmetler Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İşyeri Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

1) Risk Değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
 • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
 • İş yerinin tertip ve düzeni.
 • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2) Yapılacak Risk Değerlendirmesi sonucu alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3) İşyerinde uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık & güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlar.

4) İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması sağlanır.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ortam ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak,
 • Koruma, kurtarma, söndürme ve İlk Yardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Eylem Planı hazırlanır.

Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması

Yapı ve madencilik işlerinde yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

 • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
 • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 • Radyasyon içeren çalışmalarda,
 • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
 • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

riskler değerlendirilerek çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planları ve dokümanları hazırlanır.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen bireyler öncelikle bu alanda eğitim veren İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarına başvurmalıdır. İş Güvenliği Uzmanı olmak için gerekli şartları taşıyan bireyler istenilen belgeler ile birlikte kursa kayıt yaptırarak İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi almaya hak kazanmaktadır.

SARIZEYBEK OSGB İzmir ve çevre illerde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli tüm OSGB Hizmetleri sunmaktadır. İzmir İş Güvenliği Uzmanlığı Kursları ile ilgili bilgi almak, İş Güvenliği Uzmanı olma sürecinde aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen eğitim kurumlarından en az 120 saatlik bir eğitim almalıdır. Bu eğitimde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri,
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • Acil Durum Eylem Planı,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı,
 • İş Hijyeni,
 • Ergonomi,
 • Psikososyal Riskleri,

gibi konular işlenmektedir. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda 2 kez düzenlenmektedir. Sınavda eğitim kapsamında verilen konuların yanı sıra genel kültür ve yabancı dil soruları da yer almaktadır. Sınava girebilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sınava giren adaylar, A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sınava giren adayların aldıkları puanlara göre verilmektedir. A sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 70 puan, B sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 60 puan, C sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 50 puan almak gerekmektedir.

Bununla birlikte A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 5 yıl, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 3 yıl, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 1 yıl İş Güvenliği alanında tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen bireylere yardımcı olmaktayız. İş Güvenliği Uzmanı Eğitim süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz…

İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları

İş Güvenliği Uzmanları Maaşları çalıştıkları sektör, firma, bölge, tecrübe, eğitim durumu gibi birçok faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte uzmanlık seviyesi daha yüksek olan A sınıfı uzmanların B ve C sınıfı uzmanlardan daha fazla maaş aldıklarını belirtebiliriz. İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı hakkında detayları firmalardan öğrenebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/izmir-osgb bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları belirli periyotlarla düzenlenir ve sınav tarihleri ilgili kuruluşlar tarafından duyurulur.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ilgili eğitimi tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan adaylar girebilir.
A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgeleri uzmanın yeteneklerine ve deneyimine göre sınıflandırılır.
İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Ücreti ilgili resmi kurumlara yatırılır. Yatırım yeri ve yöntemi sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Süresi sertifika sınıfına ve eğitim programına bağlı olarak değişebilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları yılda birkaç kez farklı dönemlerde yapılabilir. Sınav tarihleri resmi olarak duyurulur.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası ilgili eğitimi tamamlayan ve sınavları başarıyla geçen adaylara verilir.
İş Güvenliği Uzmanı olmak için ilgili lisans veya yüksek lisans programı tamamlamak, İSG Eğitimi almak ve sınavları geçmek gerekmektedir.
İş Güvenliği Uzmanlığı işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla görevli uzmanların eğitimini & sertifikasyonunu ifade eder.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları sınavı düzenleyen kurum tarafından belirlenen bir tarihte açıklanır.
İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanmak için sınav müfredatına göre çalışmalı, örnek soruları çözmeli ve pratik deneyim kazanmalısınız.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Yeri sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşları deneyime, eğitim düzeyine, işyeri büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.
İş Güvenliği Uzmanı Sınıfını Yükseltmek için belirli deneyim ve eğitim gereksinimleri vardır. Bu şartlar sertifika sınıfına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Yeri sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanı Sınıfını Yükseltmek için belirli deneyim ve eğitim gereksinimleri vardır. C sınıfından B sınıfına geçmek için bu gereksinimleri karşılamak gerekebilir.
İş Güvenliği Uzmanı olmak için ilgili lisans veya yüksek lisans programı tamamlamak, İSG Eğitimi almak ve sınavları geçmek gerekmektedir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten