İşyeri Hemşiresi

Anasayfa » Hizmet » İşyeri Hemşiresi

Her işyeri çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermelidir. İşte bu noktada İşyeri Hemşiresi devreye girer. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmış bu sağlık profesyonelleri çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek için elinden geleni yapmaktadır.

SARIZEYBEK OSGB bünyesinde hizmet veren ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu yazımızda İşyeri Hemşiresi Kimdir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur ve İzmir’de Nasıl Hizmet Verir gibi soruların yanıtlarını alarak İşyeri Hemşiresinin Önemini ve Görevlerini daha yakından tanıyacaksınız.

İşyeri Hemşiresi İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir sağlık profesyonelidir. İşyerlerinde çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını önlemek ve işyeri sağlığı standartlarını sürdürmek için görev yapar. İşyeri Hemşiresinin Başlıca Görevi işyerinde sağlık sorunlarına müdahale etmek, çalışanlara sağlık eğitimi vermek, İş Sağlığı & Güvenliği politikalarını uygulamak ve geliştirmektir.

İşyeri Hemşireliği kapsamında eğitim veya hizmet ihtiyacı duyan bireylerin en fazla ilettiği sorulardan birisi “İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?” şeklinde olmaktadır. Bu sorunun yanıtını;

 • İşyerinde sağlık taramaları ve muayeneler yapar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgilenir.
 • İşçilerin sağlık kayıtlarını tutar ve takip eder.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenler.
 • İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık yapar.
 • İşyerindeki sağlık ve güvenlik politikalarını denetler, iyileştirmeye katkıda bulunur.
 • Acil durumlarda İlk Yardım sağlar.

şeklinde verebiliriz.

SARIZEYBEK OSGB İzmir ve çevre illerde İşyeri Hekimliği Hizmeti sunan bir kuruluş olarak kendisine ulaşan tüm bireylere İşyeri Hekimi Olma hususunda rehberlik etmektedir. “İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?” şeklinde ifade edilen bu durumu adım adım;

 1. Hemşirelik Eğitimini Tamamlayın : Hemşirelik lisans programını bitirerek hemşirelik diploması almalısınız.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi : İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim almalısınız. Bu eğitimler üniversiteler veya sertifikalı kurumlar tarafından verilir.
 3. Deneyim Kazanın : İşyeri Hemşiresi olarak çalışmak için hemşirelik deneyimi edinmek önemlidir. Hastanelerde veya sağlık merkezlerinde çalışarak deneyim kazanabilirsiniz.
 4. Sertifikasyon : İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasyonu alarak uzmanlık alanınızı belirleyebilirsiniz.

olarak açıklayabiliriz.

İşyeri Hemşireleri iş saatleri içinde çalışırlar. Ancak bazı durumlarda vardiyalı veya nöbetçi çalışma gerekebilir. İşyeri Hemşireleri işyerinin çalışma saatlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak çalışma sürelerini düzenlerler.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı işyerlerinin büyüklüğüne ve tehlike seviyesine göre İşyeri Hemşiresi bulundurma zorunluluğu değişebilir. İşverenler ilgili yönetmeliklere uygun olarak İşyeri Hemşiresi istihdam etmekle yükümlüdürler. İşyeri Hemşiresi Zorunluluğu işyerinin çalışan sayısı, tehlike sınıfı ve işyeri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir

İşyeri Hemşiresi Maaşları deneyim, eğitim düzeyi, işyerinin büyüklüğü ve bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. İşyeri Hemşirelerinin Maaşları diğer hemşirelik pozisyonlarına göre daha yüksek olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmışlardır.

İzmir ve çevresinde İşyeri Hemşiresi Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği ihtiyaçlarınıza yönelik çeşitli sağlık profesyonelleri tarafından sunulmaktadır. İzmir İşyeri Hemşireleri işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını uygulamalarına yardımcı olur. İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumaya çalışır.

İşyeri Hemşiresi İş Sağlığı & Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir sağlık profesyoneli olarak işyerinizin ve çalışanlarınızın sağlığını koruma, güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynar. İşyeri Hemşiresi Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak, işyerinize uygun bir İşyeri Hemşiresi bulmak için SARIZEYBEK OSGB İletişim kanallarını kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hemşiresi Nedir

İşyeri Hemşiresi İş Sağlığı & Güvenliği alanında çalışan, işçilerin sağlık durumlarını takip eden, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunan, İşyeri Hekimi ile işbirliği yapan sağlık personelidir.

İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar

İşyeri Hemşiresi istihdam edildiği işletmelerde çalışanların sağlığı ve güvenliği için birçok görev yürütmektedir. İşyeri Hemşiresi Ne Yapar sorusu;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • İlk Yardım Eğitimi ve hizmetlerinin organizasyonunda, yürütümünde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri Hekimiyle birlikte çalışmak,
 • İşyeri Hekimince verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak, bu kişilerle işbirliği yapmak,

şeklinde yanıtlanabilir.

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur

İşyeri Hemşiresi olmak için hem hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili olmak hem de İş Sağlığı & Güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş İşyeri Hemşireliği belgesine sahip olmak gerekir. İşyeri Hemşiresi Olarak İstihdam Edilmek için;

 • Öncelikle lise veya dengi okullardan mezun olmak, açık öğretim lisesinden mezun olmak,
 • Sonra üniversitelerin hemşirelik bölümünü veya sağlık meslek yüksekokullarının hemşirelik programını bitirmek, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında hemşirelik eğitimi alarak hemşire unvanını kazanmak,
 • Daha sonra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarda İşyeri Hemşireliği eğitimine katılmak ve başarıyla tamamlamak,
 • Son olarak İşyeri Hemşireliği Sertifikasını Almak, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti veren bir kuruluşta çalışmaya başlamak,

yukarıdaki adımları takip etmelisiniz.

Sarızeybek OSGB olarak İşyeri Hemşireliği Hizmetini kaliteli, profesyonel ve uygun fiyatlarla sunmaktayız. İşyeri Hemşireliği Hizmeti hakkında daha fazla bilgiye sarizeybekosgb.com/is-yeri-hemsireligi-hizmeti bağlantısından ulaşabilir, firmanıza özel teklif almak için Teklif Alın metniyle Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İşyeri Hemşiresi Çalışma Süreleri

İşyeri Hemşireleri Çalışma Süreleri işyerinin çalışma saatleri, çalışan sayısı, risk seviyesi ve İş Sağlığı & Güvenliği hizmetlerinin kapsamına göre farklılık gösterir. İşyeri Hemşiresi haftada 40 saat çalışır. Ancak bazı durumlarda mesai saatleri uzayabilir veya nöbet tutması gerekebilir.

İşyeri Hemşiresi Bulundurma Zorunluluğu (H2)

İşyeri Hemşiresi Çalıştırma Zorunluluğu işyerinin tehlike sınıfına, çalışan sayısına ve İş Sağlığı & Güvenliği hizmetlerinin kapsamına göre değişir. 20.07.2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesine göre işyerlerinin tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunlulukları şu şekildedir;

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde

 • 50’den az çalışanı olan işyerlerinde en az bir diğer sağlık personeli,
 • 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde her 50 çalışan için en az bir diğer sağlık personeli,

Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde

 • 100’den az çalışanı olan işyerlerinde en az bir diğer sağlık personeli,
 • 100’den fazla çalışanı olan işyerlerinde her 100 çalışan için en az bir diğer sağlık personeli,

Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde

 • 500’den az çalışanı olan işyerlerinde en az bir diğer sağlık personeli,
 • 500’den fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için en az bir diğer sağlık personeli,

bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hemşiresi Kursu

İşyeri Hemşiresi olabilmek için öncelikle Hemşirelik Lisans veya Ön Lisans Mezunu Olmak gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen veya onaylanan en az 40 saatlik İşyeri Hemşireliği kursuna katılıp başarıyla tamamlamak şarttır.

İzmir Sarızeybek Eğitim Merkezi gibi kurumlar tarafından İşyeri Hemşireliği Kursu verilmekte ya da veren kurslar hakkında rehberlik yapılarak gerekli yönlendirme sağlanmaktadır. Bu kurslara katılmak için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Sağlık raporu,

gösterilebilir.

İzmir’deki İşyeri Hemşireliği Kursları genelde hafta sonları veya hafta içi akşam saatlerinde düzenlenmektedir. Kurs süresince teorik ve pratik eğitimler verilmekte, sınav sonunda ise katılım belgesi hazırlanıp kişiye iletilmektedir.

İşyeri Hemşiresi Sınavı

İşyeri Hemşireliği Kursunu başarıyla tamamlayan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde İşyeri Hemşireliği Sertifikası sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Sınavda 50 soru sorulmakta ve sınava giren adayların en az 35 soruyu doğru cevaplaması gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylara İşyeri Hemşireliği Sertifikası verilmektedir.

İşyeri Hemşiresi Sertifikası

İşyeri Hemşireliği Sertifikası Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ve işyerinde hemşire olarak çalışabilme yetkisi sunan bir belgedir. Bu belgeye sahip olan hemşireler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimi ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütmektedir. İşyeri Hemşireliği Sertifikası işyeri hemşireliği kursunu başarıyla tamamlayan ve sınavda başarılı olan adaylara verilmektedir.

İşyeri Hemşiresi Sertifikası almak İş Sağlığı & Güvenliği alanında uzman seviyesine ulaştığınızı gösterir. İşverenler için bir güvence sağlar. Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İşyeri Hemşiresi olmak isteyen bireylere rehberlik etmekteyiz. İşyeri Hemşireliği eğitimi süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İşyeri Hemşiresi Sertifikası Nasıl Alınır

İşyeri Hemşiresi Sertifikası almak isteyen kişilerin aklında bu süreç hakkında pek çok soru işareti bulunmaktadır. “İşyeri Hemşiresi Sertifikası Nasıl Alınır?” sorusu adımlar halinde;

 • Hemşirelik lisans veya ön lisans mezunu olmak,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen veya onaylanan en az 40 saatlik bir İşyeri Hemşireliği kursuna katılmak, kursu başarıyla tamamlamak,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde İşyeri Hemşireliği Sertifikası sınavına girmek ve başarılı olmak,
 • Sınav sonucuna göre İşyeri Hemşireliği sertifikasını almaya hak kazanmak,

şeklinde yanıtlanabilir.

SARIZEYBEK OSGB olarak birlikte çalıştığımız firmalara verdiğimiz İşyeri Hemşireliği Hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak için sarizeybekosgb.com/is-yeri-hemsireligi-hizmeti bağlantısına tıklayabilirsiniz.

İşyeri Hemşiresi Görevleri

İşyeri Hemşiresi olarak istihdam edilen personeller çalışanlara ve işverenlere karşı birçok sorumluluk üstlenirler. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için pek çok görevi yerine getirirler. İşyeri Hemşiresinin Görevleri;

 • İş Sağlığı & Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların güvenliği için gerekli verileri toplamak ve kayıtları tutmak,
 • Çalışanların sağlık & çalışma öykülerini İşe Giriş Sağlık Raporu / Periyodik Muayene formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sırasında doktora yardımcı olmak,
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • İlk Yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri Hekimiyle birlikte çalışmak,
 • İşyeri Hekimince verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi & destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak,

şeklinde belirtilebilir.

İşyeri Hemşiresi İzmir

İşyeri Hemşiresi Maaşları

İşyeri Hemşiresi maaşları bireyin çalıştığı işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, çalışma süresi, deneyimi, eğitimi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. İşyeri Hemşiresi Maaşları hakkında net bir bilgi vermek zor olsa dahi genel olarak iş piyasasında yüksek olarak görülen ödemeler aldıklarını söyleyebiliriz.

İşyeri Hemşiresi Arayan Fabrikalar

İşyeri Hemşiresi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle büyük ölçekli ve tehlikeli sınıfta yer alan fabrikalar İşyeri Hemşiresi aramaktadır. İzmir ve çevre illerde İşyeri Hemşiresi Arayan Fabrikaların İlanlarına internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

İşyeri Hemşiresi İş İlanları İşyeri Hemşireliği sertifikasına sahip olmak, en az 2 yıl deneyimli olmak, vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek, iletişim becerilerine sahip olmak gibi şartlar içermektedir.

İşyeri Hemşiresi İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla İşyeri Hemşireliği Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İşyeri Hemşiresi Belgesi almak için önce hemşirelik diploması sahibi olmalı, ardından İş Sağlığı & Güvenliği eğitimi almalısınız. Daha sonra yetkili bir kurum veya kuruluş tarafından verilen belgeyi alabilirsiniz.
Evet… Paramedikler İşyeri Hemşiresi olabilirler. Ancak İşyeri Hemşiresi Belgesi almak için hemşirelik diplomasına sahip olmaları gerekebilir.
İşyeri Hemşiresinin Görevleri arasında Sağlık Taramaları, Acil Durum Müdahaleleri, Sağlık Eğitimi Verme, İş Sağlığı Güvenliği politikalarını uygulama ve işyerinde sağlık kayıtlarını tutma gibi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili görevler bulunur.
İşyeri Hemşiresi olabilmek için hemşirelik diploması almanız gerekir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almanız da önemlidir.
Anestezi Teknikerleri genelde İşyeri Hemşiresi olarak atanmazlar. İşyeri Hemşiresi olmak için hemşirelik eğitimi almış olmak daha yaygındır.
İşyeri Hemşiresi iş sağlığı & güvenliği konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonelidir. İşyerinde sağlık taramaları, acil müdahaleler, eğitim verme, iş sağlığı politikalarını uygulama gibi görevleri yerine getirir.
İşyeri Hemşiresi fabrikalarda, inşaat sitelerinde, ofislerde, hastanelerde ve çeşitli işyerlerinde çalışabilir.
İşyeri Hemşiresinin Maaşı deneyimine, eğitim seviyesine, işyerinin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişir.
İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memuru İş Sağlığı & Güvenliği konularında çalışanların sağlığını korumak ve işyerinde güvenliği sağlamak için birlikte çalışırlar. Hemşire daha çok sağlık hizmetleri sunarken sağlık memuru iş güvenliği alanında görev yapar.
İşyeri Hemşiresi olmak için öncelikle hemşirelik diploması almalı, ardından İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi alarak belge sahibi olmalısınız. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği alanında deneyim kazanmak da önemlidir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten