İş Güvenliği Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » İş Güvenliği Eğitimi

Günlük yaşamımızda her zaman beklenmedik sürprizlere açığız. Lakin işyerinde bu durumun önceden tahmin edilebilir olması gerektiğini hepimiz kabul ederiz. İşte tam da bu noktada İş Güvenliği Eğitimleri devreye girer.

Göz ardı edilen tehlikeleri fark etmek, riskleri minimize etmek ve iş kazalarını önlüyor olmak işyerinde çalışanların ve işverenlerin ortak sorumluluğudur. Ancak bu sorumluluğun nasıl yerine getirileceği konusunda bilgi sahibi olmak sıklıkla atlanan bir ayrıntıdır.

SARIZEYBEK OSGB profesyonelleri tarafından kaleme alınan bu yazımızda İş Güvenliği Eğitimi Nedir, Kimleri Etkiler, Neden Bu Kadar Önemlidir gibi İş Güvenliği Eğitimi’nin İş Dünyasındaki Yeri hakkında bilgiler vereceğiz. İşyerlerinde güvenliği sağlamaya yönelik bu önemli yolculuğa başlamamız için bir adım.

İş Güvenliği Eğitimi işyerlerinde çalışanların güvenliği ve sağlığını korumayı amaçlayan eğitim programıdır. Bu eğitim işyerinde tehlikeleri & riskleri anlama, önleme ve iş kazalarını azaltma konularında çalışanları bilgilendirmeyi hedefler. İş Güvenliği Eğitimi işverenler ve çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gereksinimleri yerine getirmelerine yardımcı olur.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenir. Bu kanun ve ilgili yönetmeliklere göre işverenler çalışanlarına belirli periyotlarla İSG Eğitimi düzenlemekle yükümlüdürler. İSG Eğitimi Yönetmeliği eğitim içeriği süresi ve katılımcı sayısı gibi detayları düzenler.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bize ulaşan kişi ve kurumlardan en sık aldığımız sorulardan birisi de “İş Güvenliği Eğitimi Ne İşe Yarar?” şeklinde olmaktadır. Bu soruyu;

 • İşyerindeki riskleri tanımanıza ve bu risklere karşı önlemler almaya yardımcı olur.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltır, İşçi Sağlığı ve Güvenliğini
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine katkı sağlar.
 • Çalışanların bilinçli ve güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını teşvik eder.

şeklinde yanıtlayabiliriz.

Türkiye’de İSG Kanunu gereği işverenler işyerlerinde çalışanlarına düzenli aralıklarla İSG Eğitimi sağlamakla yükümlüdürler. İş Güvenliği Eğitimi almayan veya geçerliliği sona eren çalışanlar işe başlayamazlar veya çalışamazlar.

İş Güvenliği Eğitimi Süresi eğitimin türüne göre değişebilir. Temel İSG Eğitimi 3 yıl süreyle geçerlidir. Ancak bazı özel eğitimler veya işler için bu süre farklılık gösterebilir. İSG Eğitimi süresi yeniden eğitim alınması gereken tarihe yaklaştığında işveren tarafından yeniden düzenlenmelidir.

İş Güvenliği Eğitimi Ücretleri eğitim türüne, içeriğine ve sağlayıcı kuruma bağlı olarak farklılık gösterebilir. İSG Eğitimi sağlayan kurumlar veya OSGB Firmaları (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) eğitim ücretlerini belirler. Bu nedenle İş Güvenliği Eğitimi almadan önce farklı sağlayıcıları karşılaştırarak uygun bir seçenek bulmanız önemlidir.

SARIZEYBEK OSGB İzmir ve çevre illerde İş Güvenliği Eğitimi dahil birçok OSGB Hizmetleri kapsamında yapılan uygulamayı yüksek başarı oranı ve uygun fiyat politikasıyla gerçekleştirir. Firmanıza özel teklif almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilir veya Teklif Alın butonuna tıklayarak bilgileri doldurabilirsiniz.

İş Güvenliği Eğitimi Nedir

İş Güvenliği Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı & güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, farkındalık yaratılması ve riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınması amacıyla verilen bir eğitimdir.

İş Güvenliği Eğitimi işyerindeki tehlikeleri tanımak, risk analizi yapmak, acil durum planları hazırlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek gibi konularda çalışanlara gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

İş Güvenliği Eğitimi Zorunlu Mu

İş Güvenliği Eğitimi Yönetmeliği

İş Güvenliği Eğitimi Yönetmeliği 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak belirtilebilir.

Bu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin kimlere, ne zaman, ne şekilde, hangi konularda, hangi sürelerde verileceğini belirler. Ayrıca eğitim veren kurumlara yetki verilmesi, denetlenmesi, eğitim programlarının hazırlanması, eğitim materyallerinin onaylanması gibi hususları da düzenler.

İş Güvenliği Eğitimi Zorunlu Mu

İş Güvenliği Eğitimi İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği tüm işverenlerin ve çalışanların alması zorunlu olan bir eğitimdir. Kanunun 17. Maddesine göre işverenler; kendileri, temsilcileri ve çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermekle veya verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kanunun 18. Maddesine göre ise çalışanlar kendilerine verilen İş Sağlığı Güvenliği Eğitimine katılmakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Eğitimi Genel Konuları

İş Güvenliği Eğitimi Genel Konuları yönetmelikte belirlenmiştir. Bu konular çalışanların işyeri içerisinde güvenli bir şekilde işlerini yerine getirmeleri için bilmeleri gereken uygulamaları içermektedir. İş Güvenliği Eğitimi Konuları arasında;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • İşyerindeki Tehlikelerin Tanınması
 • Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • Ergonomi Eğitimi
 • Meslek Hastalıkları
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Temel İlk Yardım Eğitimi

gösterilebilir.

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli

İş Güvenliği Eğitimi işyerindeki tehlike sınıfına göre belirli sürelerde tekrarlanması gereken bir eğitimdir. Yönetmeliğe göre Tehlike Sınıfları ve Eğitim Süreleri;

 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin; işveren ve işveren vekili için 16 saat, çalışanlar için 12 saat, yeni işe başlayanlar için 8 saat, iş değişikliği yapanlar için 6 saat
 • Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin; işveren ve işveren vekili için 12 saat, çalışanlar için 8 saat, yeni işe başlayanlar için 6 saat, iş değişikliği yapanlar için 4 saat
 • Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin; işveren ve işveren vekili için 8 saat, çalışanlar için 6 saat, yeni işe başlayanlar için 4 saat, iş değişikliği yapanlar için 2 saat

şeklinde özetlenebilir.

Bu sürelerin sonunda eğitimlerin tekrarlanması zorunludur. Ayrıca işyerinde önemli bir değişiklik olması veya iş kazası ya da meslek hastalığı meydana gelmesi durumunda da eğitimlerin yenilenmesi gerekir.

İSG Eğitimi

İSG Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanların, işverenlerin ve işyeri yöneticilerinin iş yerlerindeki tehlikeleri tanımalarını, riskleri azaltmalarını ve iş kazalarını önlemeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim işyerlerinde çalışanların ve yöneticilerin iş sağlığı güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimize etmeyi hedefler.

İSG Eğitimi çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumanın yanı sıra yasal gereksinimlere uygunluğu sağlama konusunda kritik bir rol oynar ve iş yerlerindeki iş güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar.

İSG Eğitimi dendiğinde aklınıza gelen her sorunun yanıtını alabileceğiniz makalemize sarizeybekosgb.com/isg-egitimi bağlantısından ulaşabilirsiniz…

İş Güvenliği Eğitimi İzmir

İSG Kursu

İSG Eğitimi veya İSG Kursu İş Sağlığı ve Güvenliği alanında profesyonel bilgi ve becerileri artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimler işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal gereksinimleri yerine getirmelerine yardımcı olur. İSG Eğitimi işyerlerindeki tehlikeleri tanıma, riskleri azaltma ve iş kazalarını önleme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İSG Kursu dendiğinde aklınıza gelen her sorunun yanıtını alabileceğiniz makalemize sarizeybekosgb.com/isg-kursu bağlantısından ulaşabilirsiniz…

İş Güvenliği Eğitimi Soruları

İş Güvenliği Eğitimi sırasında ortaya çıkan sorular katılımcıların konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İSG Eğitimi sırasında çeşitli konuları anlamak için soru sormak önemlidir. Bu sorular eğitmenlerin daha fazla açıklama yapmasına ve katılımcıların bilinçlerini artırmasına olanak tanır.

İSG Sınavı dendiğinde aklınıza gelen her sorunun yanıtını alabileceğiniz makalemize sarizeybekosgb.com/isg-sinavi bağlantısından ulaşabilirsiniz…

İş Güvenliği Eğitimi Sertifikası

İş Güvenliği Eğitimi başarıyla tamamlandığında katılımcılara İş Güvenliği Eğitimi Sertifikası verilir. Bu sertifika katılımcının belirli bir eğitimi tamamladığını, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgi sahibi olduğunu gösterir. İSG Sertifikaları işverenlerin çalışanlarının eğitim durumunu izlemelerine ve yasal gereksinimlere uygunluğunu sağlamalarına yardımcı olur.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Sağlığı & Güvenliği alanında derinlemesine bilgi ve uzmanlık kazanmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Bu eğitim işyerlerindeki karmaşık güvenlik sorunlarını çözmek, İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını yönetmek isteyen profesyonellere yöneliktir. İş Güvenliği Uzmanları işyerlerinde güvenlik standartlarını uygulamak ve işçi sağlığını korumak için önemli bir rol oynar.

16 Saatlik İş Güvenliği Eğitimi

16 Saatlik İş Güvenliği Eğitimi işyerlerinde çalışanların Temel İş Sağlığı Güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlar.

İş Güvenliği Kanunu’na uygun olarak belirli bir işyerinde çalışan herkesin bu tür bir eğitimi tamamlaması gerekebilir. 16 saatlik İş Güvenliği Eğitimi temel İSG konularını kapsar ve işyerindeki güvenliği artırmaya yardımcı olur.

İş Güvenliği Eğitimi Ücretleri

İş Güvenliği Eğitimi Ücretleri OSGB Firmaları tarafından belirlenen fiyatlara göre değişiklik gösterir. Ayrıca eğitimin süresi, içeriği, kalitesi ve katılımcı sayısı da ücretleri etkileyen faktörlerdir. İSG Eğitimi almak isteyen kişiler veya kurumlar SARIZEYBEK OSGB İletişim kanallarını kullanarak irtibata geçip en doğru fiyat bilgisini alabilirler.

İş Güvenliği Eğitimi Ücretleri

İş Güvenliği Eğitimi İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatla İş Güvenliği Eğitimi konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi eğitimi aldığınız kurum veya eğitim sağlayıcı tarafından verilir. Eğitimi tamamladığınızda belgeyi bu kurumdan alabilirsiniz.
İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda düzenlenmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Türkiye'de 3 yıl arayla tekrarlanır. Ancak işin türüne ve risk seviyesine bağlı olarak bu süre değişebilir.
İş Güvenliği Eğitiminin Süresi eğitimin türüne göre değişebilir. Temel İş Güvenliği Eğitimi 8 saat sürerken, C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi gibi daha ileri seviye eğitimler daha uzun sürebilir.
C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi 32 saat sürer. Bu eğitim daha kapsamlıdır ve iş güvenliği konularında daha fazla derinlemesine bilgi sağlar.
İş Güvenliği Eğitimi Türkiye'de çeşitli OSGB Firmaları, eğitim kurumları ve eğitim sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. İhtiyacınıza ve bölgenize uygun bir eğitim sağlayıcıyı seçebilirsiniz.
Uzaktan İş Güvenliği Eğitimi Veren Üniversiteler Türkiye genelinde farklı dönemlerde değişebilir. Bu bilgilere üniversitelerin web siteleri veya Eğitim Bakanlığı'nın resmi kaynakları tarafından ulaşabilirsiniz.
İş Güvenliği Eğitimine Katılmayan İşçiler işe başlamadan önce veya eğitim süresi sona erdikten sonra işe alınmamak veya çalıştırılmamak gibi sonuçlarla karşılaşabilirler.
A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Ücreti eğitimi sağlayan kurum veya eğitim sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir. Ücretler farklı bölgelere ve eğitim türlerine göre değişiklik gösterir, bu nedenle çeşitli sağlayıcıları karşılaştırmak önemlidir.

E-Bülten