İş Güvenliği Uzmanı

Anasayfa » Hizmet » İş Güvenliği Uzmanı

Günümüz iş dünyasında işyerlerinin karmaşık ve dinamik doğasından kaynaklanan bir dizi risk & tehlike bulunmaktadır. Bu riskler çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerinde potansiyel olarak ciddi etkilere sahip olabilir. İşte bu noktada sahneye İş Güvenliği Uzmanları çıkıyor.

İş Güvenliği Uzmanı işyerlerini birer güvenli liman haline getirmek için eğitim almış deneyimli kaptanlar olarak ifade edilebilir. Peki İş Güvenliği Uzmanı Kimdir, Ne Yapar, Nasıl Olunur ve Neden Bu Kadar Kritik Bir Rol Oynarlar? Uzman ekip arkadaşımızın kaleme aldığı yazımızda bu soruların yanıtlarını arayacak ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Dünyasındaki Önemini keşfedeceğiz. Hazırsanız iş güvenliğinin sırlarını çözmeye başlayalım…

İş Güvenliği Uzmanı işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla görevli olan bir profesyoneldir. Bu uzmanlar iş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarını azaltmak ve iş yerlerindeki riskleri yönetmek için eğitim almış ve sertifikalandırılmış yetkililerdir.

İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için ilgili bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak gereklidir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında belirli bir eğitim programını tamamlamak ve şart konulan sınavları geçmek gereklidir. İş Güvenliği Uzmanı olan kişiler mühendislik, sağlık bilimleri veya çevre bilimleri gibi alanlarda eğitim almış bireylerdir.

Günümüzde işyerlerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı İş Güvenliği Uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Bu uzmanların gerçekleştirdiği kontroller çalışma ortamının emniyetli bir hal almasını ve bu durumun korunmasını sağlar. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri arasında;

 • İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları ve prosedürlerini oluşturur ve uygular.
 • İşçilere eğitim verir ve farkındalık yaratır.
 • İş kazalarını inceleyip raporlar hazırlar.
 • İşyerlerindeki tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Acil Durum Eylem Planı oluşturur ve uygular.

gösterilebilir.

Ülkemizde İş ve İşçi Sağlığı & Güvenliği hususunda önlemler alan yasaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum işletmelerdeki İş Güvenliği Uzmanı ihtiyacını daha önemli hale getirmektedir. Bu veriler ışığında son zamanlarda SARIZEYBEK OSGB olarak en sık aldığımız sorulardan birisi “İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?” olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı olmak için izlemeniz gereken adımları;

 1. İlgili bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olun.
 2. İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi (İSG Eğitimi) programını tamamlayın.
 3. İş Güvenliği Uzmanı Sınavı (İSG Sınavı) başarıyla geçin ve sertifikanızı alın.
 4. İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmak için başvurun.

şeklinde belirtebiliriz.

İş Güvenliği Uzmanları tipik iş saatlerine tabidirler. Ancak işyerlerinin taleplerine göre esnek çalışma saatleri de gerekebilir. Özellikle riskli işlerde İş Güvenliği Uzmanları acil durumlar için 24 saat hizmet verebilirler.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Göre Belirli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak Zorunludur. İstihdam edilmesi gereken İş Güvenliği Uzmanı Sayısı işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı ve işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları profesyonelin deneyimi, eğitim düzeyi, çalıştığı işyerinin tehlike sınıfı, büyüklüğü ve konum gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı Sınıfı da maaşa direkt olarak etki etmektedir. Genel bir ifadeyle deneyimli ve başarılı İş Güvenliği Uzmanları iyi bir gelir elde edebilirler.

İzmir’de İş Güvenliği Uzmanları işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hizmet verirler. İzmir’de İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorunda olan işyerleri SARIZEYBEK OSGB ile iletişime geçerek gerekli prosedürler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler.

İş Güvenliği Uzmanları işyerlerinde çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynarlar. Bu nedenle işverenlerin ve işçilerin İş Güvenliği Uzmanları önerilerine uymaları önemlidir. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenir.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir

İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere verilen unvandır. Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için başvuru yapabilir, aldıkları eğitim sonucu sınavı başarıyla geçerek sertifika sahibi olup bu mesleği icra edebilirler.

İşyerlerindeki tüm riskleri belirleyen İş Güvenliği Uzmanları gerekli önlemlerin alınması için rehberlik görevini üstlenir. Uzmanlar işyerlerini çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili prosedürlere göre denetler. Bir bilim dalı olarak kabul edilen bu alan içerisinde çeşitli araştırma yöntemleri ile bilimsel & deneysel çalışma alanları da bulunur.

İş Güvenliği Uzmanları kurumların alması gereken önlemleri tespit eder. Risk Analizi yaparak rapor düzenleyip yetkili kişilere iletir. İşletmenin güvenlik tedbirlerini alıp almadığını kontrol ederler. Uzmanların çalışma alanları, belge tiplerine göre değişiklik gösterebilir. 50 kişi veya üzerinde personel çalışan iş yerlerinin İş Güvenliği Uzmanı bulundurması zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir

Günümüzde popülaritesini her geçen gün artıran ve bireylerin arzu ettiği bir meslek haline gelen İş Güvenliği Uzmanlığı belirli şartlar sağlandıktan sonra alınacak eğitim ve sağlanacak başarı sonucu elde edilen sertifika kullanılarak yapılabilir.

İş Güvenliği Uzmanı olabilme hakkında sahip meslek dalları arasında;

 • Mühendislik Fakültesi Mezunları
 • Mimarlık Fakültesi Mezunları
 • Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümü Mezunları
 • Teknik Öğretmenler
 • İş Sağlığı Güvenliği Programı Mezunları

gösterilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

Yazımızın hemen üst bölümünde İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen kişilerin mezun olmaları gereken eğitim seviyelerine değinmeye çalıştık. Bu husus dışında İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları kapsamında kişilerin taşıması gereken özellikler arasında;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lisans mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Bakanlık tarafından düzenlenen sınava girip başarılı olmak ve İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak,

belirtilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Neler Yapar

İş Güvenliği Uzmanlarının temel görevi çalışanların sağlığı ve işyerinin güvenliği ile doğrudan ilgilenmektir. Bu kapsamda uzmanın yapması gereken belirli yükümlülükler arasında;

 • İşyeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek,
 • İşyerindeki tehlikeleri belirlemek,
 • Zehirli olması muhtemel malzeme örneklerini analiz yapmak üzere toplamak,
 • İşyeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürleri belirlemek,
 • Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,
 • Gürültü anketi, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırması ve asbest yönetim planı gibi hijyen programlarını geliştirmek ve sürdürmek,
 • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim vermek,
 • Tehlikeli koşullar veya ekipman için kontrol sağlamak ve iyileştirici önlemler oluşturmak üzere mühendisler ve doktorlarla işbirliği yapmak,

gösterilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmak isteyen kişilerin Bakanlık tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeyi alabilmek için Mühendislik, Mimarlık, Fen – Edebiyat Fakültelerine Bağlı Fizik veya Kimya Bölümü, Teknik Öğretmenlik, Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir.

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen adaylar teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi programlarına katılırlar. Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar İş Güvenliği Uzmanı olurlar.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde eğitim kurumları tarafından düzenlenen yenileme eğitim programlarına katılım göstermek mecburiyeti vardır. Bu özellikleri barındıran ve sertifikasını güncel tutan profesyoneller İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti vermeye devam edebilirler.

SARIZEYBEK OSGB olarak İzmir ve çevre illerde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki İş Güvenliği Uzmanlarını en uygun koşullarla sağlamaktayız. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti hakkında detaylı bilgileri sarizeybekosgb.com/is-guvenligi-uzmanlik-hizmeti bağlantısına tıklayarak öğrenebilir, profesyonel destek için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri çalıştığı işyerinin büyüklüğüne, tehlike sınıfına ve belge tipine göre değişmektedir. İş güvenliği uzmanları A, B veya C sınıfı belgeye sahip olabilirler. A sınıfı belgeye sahip olanlar en yüksek tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışabilirken, C sınıfı belgeye sahip olanlar en düşük tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışabilirler. B sınıfı belgeye sahip olanlar ise orta tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışabilirler.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi aylık olarak hesaplanır. Aylık çalışma süresi göz önüne alındığında sınıflarına göre aylık çalışma saatlerini;

 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı [Az Tehlikeli : 40 Saat; Tehlikeli : 60 Saat; Çok Tehlikeli : 80 Saat]
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı [Az Tehlikeli : 40 Saat; Tehlikeli : 60 Saat]
 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı [Az Tehlikeli : 40 Saat]

şeklinde özetleyebiliriz.

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek ile yükümlüdürler. İş Güvenliği Uzmanlarından;

 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında,

yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Çok sayıda İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesi gereken işyerlerinde en az bir İş Güvenliği Uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir. Bununla birlikte;

 1. 01 – 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerine  01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 2. 50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen eğitim kurumlarından en az 120 saatlik bir eğitim almalıdır. Bu eğitimde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri,
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • Acil Durum Eylem Planı,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı,
 • İş Hijyeni,
 • Ergonomi,
 • Psikososyal Riskleri,

gibi konular işlenmektedir. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda 2 kez düzenlenmektedir. Sınavda eğitim kapsamında verilen konuların yanı sıra genel kültür ve yabancı dil soruları da yer almaktadır. Sınava girebilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sınava giren adaylar, A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sınava giren adayların aldıkları puanlara göre verilmektedir. A sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 70 puan, B sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 60 puan, C sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 50 puan almak gerekmektedir.

Bununla birlikte A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 5 yıl, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 3 yıl, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 1 yıl İş Güvenliği alanında tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen bireylere yardımcı olmaktayız. İş Güvenliği Uzmanı Eğitim süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz…

İş Güvenliği Uzmanı Sınıfları

İş Güvenliği Uzmanları aldıkları sertifika sınıflarına göre farklı sektörlerde çalışabilmektedir.

 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tüm sektörlerde çalışabilirken,
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde,
 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ise az tehlikeli sektörlerde çalışabilmektedir.

İşletmelerin faaliyet alanlarının içerdiği tehlike sınıfları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Sınıfları

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş Güvenliği Uzmanları işyerlerinde çalışanların sağlığı ve faaliyet sürecinin güvenliği için pek çok görev üstlenmektedir. İstihdam edildiği firmada görevini başarıyla yerine getiren bir İş Güvenliği Uzmanı işletmelere sağlık ve emniyeti bir arada sunar.

İş Güvenliği Uzmanları tarafından yerine getirilmesi gereken görevler;

 • Rehberlik
 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 • İlgili birimlerle işbirliği

başlıkları altında özetlenebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaş

İş Güvenliği Uzmanları Maaşları çalıştıkları sektör, firma, bölge, tecrübe, eğitim durumu gibi birçok faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte uzmanlık seviyesi daha yüksek olan A sınıfı uzmanların B ve C sınıfı uzmanlardan daha fazla maaş aldıklarını belirtebiliriz. İş Güvenliği Uzmanı Maaşı hakkında detayları firmalardan öğrenebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için ilgili bir lisans veya yüksek lisans programını tamamlamalı, İSG Eğitimi almalı ve sınavları başarıyla geçmelisiniz.
İş Güvenliği Uzmanı olma imkanına sahip bireyler mühendislik, sağlık bilimleri veya çevre bilimleri gibi alanlarda eğitim almış bireylerdir.
İşyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı ve işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu ve sayısı farklılık gösterebilir. En doğru bilgiyi SARIZEYBEK OSGB İletişim kanallarından Bize Ulaşıp uzman ekip arkadaşlarımızla görüşerek alabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanı işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapar, eğitim verir, iş kazaları inceleyip raporlar hazırlar ve İş Sağlığı Güvenliği politikalarını uygular.
İSG Eğitimi ve İSG Sınavları sonucunda İş Güvenliği Uzmanı Sertifikaları alınır.
İş Güvenliği Uzmanı Maaşları deneyime, eğitim düzeyine, işyeri büyüklüğüne ve konumuna göre farklılık gösterir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları belirli periyotlarla düzenlenir, sınav tarihleri ilgili kuruluşlar tarafından duyurulur.
İSG Eğitimini tamamlayıp başarılı bir şekilde sınavı geçtikten sonra belge alabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanı işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla görevli uzmandır.
İş Güvenliği Uzmanı işyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapar, Eğitim Verir, İş Sağlığı Güvenliği Politikalarını Uygular ve İş Kazalarını İnceleyip Raporlar Hazırlar.
İş Güvenliği Uzmanı İngilizcesi "Occupational Health and Safety Specialist" veya kısaltılmış haliyle "OHSS" olarak ifade edilir.
İşyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı ve işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu farklılık gösterir. En doğru bilgiyi SARIZEYBEK OSGB İletişim kanallarından Bize Ulaşıp uzman ekip arkadaşlarımızla görüşerek alabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Saatleri işyerlerinin taleplerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Özellikle riskli işlerde acil durumlar için 24 saat hizmet verebilirler.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten