Diğer Sağlık Personeli

Anasayfa » Hizmet » Diğer Sağlık Personeli

İş Sağlığı ve Güvenliği her işletmenin öncelikli bir sorumluluğu olmalıdır. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda başarılı bir işletmenin temel taşlarından biridir. İşte bu noktada Diğer Sağlık Personeli devreye giriyor.

İzmir ve çevresindeki işletmelere hizmet veren Sarızeybek OSGB olarak Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı & Güvenliği konusundaki önemini ve rolünü inceleyeceğimiz bu yazıya hoş geldiniz. Diğer Sağlık Personeli Kim Olduğunu, Ne İş Yaptığını ve İzmir’deki İşletmelere Nasıl Yardımcı Olduğunu daha yakından keşfetmek ister misiniz?

Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim almış, bu alanda görev yapma yetkisi olan kişilerdir. Diğer Sağlık Personelleri işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışan Sağlık Personeli grubunu oluşturur. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını uygulamalarına yardımcı olurlar.

Diğer Sağlık Personelleri İş Sağlığı & Güvenliği konularında işverenlere ve özellikle çalışanlara destek sağlarlar. Diğer Sağlık Personeli Görevleri arasında;

 • İşyerinde Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlemek,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek için önleyici tedbirler almak,
 • İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorularını yanıtlamak,
 • İş Sağlığı & Güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamak,

belirtilebilir.

Diğer Sağlık Personelleri farklı sağlık mesleklerinden gelmiş olabilir. Örnek olarak; Hemşireler, Doktorlar, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Diyetisyenler ve Benzeri Sağlık Profesyonelleri Diğer Sağlık Personeli olarak görev yapabilirler. Ancak İş Sağlığı Güvenliği konusunda resmi bir eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personelleri işletmelerin ihtiyacına göre değişen çalışma süreleriyle görev yapar. Kişiler işletmenin büyüklüğüne, risk seviyesine ve çalışan sayısına bağlı olarak belirlenen bir çalışma programına sahiptirler. İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine uygun olarak düzenli olarak işyerini ziyaret ederler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği işletmelerin belirli koşullara sahip olduğunda Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğunu getirir. İşletmenin çalışan sayısı, işyerinin tehlikeli olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak Diğer Sağlık Personeli Bulundurma Zorunluluğu farklılık gösterebilir. İşverenler bu konuda yasal düzenlemelere dikkat etmelidirler.

Diğer Sağlık Personeli Maaşları meslekleri ve deneyimleri gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları diğer sağlık personeline göre daha yüksek maaş alabilirler. Maaşlar ayrıca işletmenin büyüklüğüne ve konumuna göre de farklılık gösterebilir.

İzmir ve diğer illerde işletmeler için Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri oldukça önemlidir. İzmir’de Faaliyet Gösteren İşletmeler İş Sağlığı Güvenliği konusunda yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Bu nedenle İzmir’deki işletmeler, Diğer Sağlık Personellerinin sağladığı uzmanlıktan faydalanarak İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirebilirler.

Sarızeybek OSGB olarak İzmir ve çevresindeki illerde farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren işletmelere profesyonel Diğer Sağlık Personeli hizmetleri sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında işletmeleri desteklemek için buradayız.

Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı & Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir sağlık profesyoneli olarak işyerinizin ve çalışanlarınızın sağlığını koruma, güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynar. SARIZEYBEK OSGB tarafından sunulan Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanıp Bize Ulaşabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli Nedir

Diğer Sağlık Personeli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerlerinde hekim çalıştırma zorunluluğu olan kurum ve kuruluşlarda ilave olarak çalıştırılması gereken sağlık personelleridir. Bu personeller Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni diplomasına sahip olan kişilerdir.

Bununla birlikte bu personellerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeyi alabilmek için en az 90 saatlik bir eğitim almak ve başarılı olmak şarttır.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar

Diğer Sağlık Personelleri İşyeri Hekimine yardımcı olarak işyerinde sağlık hizmetleri yürütür. Bu görevliler işletmelerin güvenliği ve çalışanların sağlığı için pek çok sorumluluk üstlenir. “Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?” sorusuna;

 • İşyerinde çalışanların ve muayeneye gelenlerin sağlık durumlarını kontrol etmek, raporlamak ve veri toplamak,
 • İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda hastalara bakmak ve gerekli olan alanlara yönlendirmek,
 • Acil durumlarda damar yolu açmak, enjeksiyon yapmak, İlk Yardım uygulamak,
 • İşyerinde hamile çalışanların takibini yapmak,
 • İşyerinde sağlıkla ilgili eğitimler vermek veya katılmak,
 • İşyerinde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak,

şeklinde yanıt verebiliriz.

Diğer Sağlık Personeli İzmir

Diğer Sağlık Personeli Kimler Olabilir

Sağlık alanında yetkin ve eğitim almış bireyler İş Sağlığı & Güvenliği konusunda bilgi sahibi olduktan sonra Diğer Sağlık Personeli olarak çalışabilecekleri sertifikaya ulaşabilirler. Diğer Sağlık Personeli olabilmek için kişinin sahip olması gereken özellikler arasında;

 • Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Acil Tıp Teknisyenliği veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanlarında lise veya lisans diplomasına sahip olmak,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında Diğer Sağlık Personeli Eğitimine katılmak ve başarıyla tamamlamak,
 • Eğitim sonrasında yapılan sınava girip başarılı olmak ve Diğer Sağlık Personeli Belgesi almak,

belirtilebilir.

Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur

Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan ve İşyeri Hekimine yardımcı olan sağlık personelidir. Diğer Sağlık Personeli İşyeri Hekiminin gözetiminde çalışanların sağlık muayenelerini yapar, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirleri alır, İş Sağlığı & Güvenliği eğitimlerini verir, işyerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

Diğer Sağlık Personeli olabilmek için izlenmesi gereken adımları;

 • Öncelikle yukarıda belirtilen şartları taşıdığınızdan emin olun.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının web sitelerinden veya telefonla Diğer Sağlık Personeli Eğitimi başvurusu yapın.
 • Başvurunuz kabul edildiğinde eğitime katılın. Eğitim süresi en az 90 saat olup teorik ve uygulamalı derslerden oluşur.
 • Eğitim sonunda yapılan sınava girin. Sınavda başarılı olmanız için en az %70 puan almanız gerekir.
 • Sınavda başarılı olduğunuzda Diğer Sağlık Personeli Belgesi almaya hak kazanırsınız. Sertifikanızı eğitim kurumundan veya bakanlıktan alabilirsiniz.

şeklinde özetleyebiliriz.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personeli işyeri hekiminin çalışma sürelerine uygun olarak çalışır. İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri işyerinde çalışan sayısına, tehlike sınıfına ve iş yerinin niteliğine göre değişir. Örneğin; çok tehlikeli bir işyerinde 50 ila 100 arası çalışan varsa işyeri hekiminin haftalık çalışma süresi 6 saat olur. Bu durumda Diğer Sağlık Personeli de haftada 6 saat çalışır.

Diğer Sağlık Personeli Bulundurma Zorunluluğu

İşyeri Hekiminin Çalışma Süresi haftada 10 saati aştığında işyerinde Diğer Sağlık Personeli Bulundurma Zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda işyeri hekiminin çalışma süresine göre Diğer Sağlık Personeli sayısı belirlenir. Örneğin; çok tehlikeli bir iş yerinde 100 ila 200 arası çalışan varsa işyeri hekiminin haftalık çalışma süresi 12 saat olur. Bu durumda işyerinde en az bir (1) Diğer Sağlık Personeli bulundurulması gerekir.

Diğer Sağlık Personeli Kursu

Diğer Sağlık Personeli olmak isteyenlerin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından 40 saatlik bir kurs alması gerekmektedir. Bu kursun sonunda yapılan sınava katılanlar başarılı olmaları halinde Diğer Sağlık Personeli Belgesi almaya hak kazanır. Sarızeybek Eğitim Merkezi olarak bizde Diğer Sağlık Personeli Kursu verme ya da sizi en doğru kuruma yönlendirme imkanına sahibiz.

Diğer Sağlık Personeli Sınavı

Diğer Sağlık Personeli Sınavı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Sınava girebilmek için kursu tamamlamış olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekir. Sınavda 50 soru sorulmaktadır. Sınava katılanların en az 35 soruyu doğru cevaplaması gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olanlar Diğer Sağlık Personeli Sertifikası (Diğer Sağlık Personeli Belgesi) almaya hak kazanır.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Diğer Sağlık Personeli Kursunu tamamlayan ve sınavda başarılı olanlara verilen bir sertifikadır. Bu sertifika sayesinde Diğer Sağlık Personeli olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Belgenizi almak için kurs bitiminden sonra 15 gün içerisinde ilgili il sağlık müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Belgenizin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda Diğer Sağlık Personeli Yenileme Eğitimi almanız gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Görevleri

Diğer Sağlık Personeli işyeri hekiminin gözetiminde birçok sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu personellerin temel görevleri arasında;

 • Çalışanların sağlık muayenelerini yapmak ve kaydetmek,
 • İş kazalarını & meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirleri almak ve uygulamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek,
 • İşyerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İşyeri Hekimine rapor vermek,
 • İşyeri Hekiminin verdiği diğer görevleri yapmak,

gösterilebilir.

Diğer Sağlık Personeli Nedir

Diğer Sağlık Personeli Maaşları

Diğer Sağlık Personeli Maaşları çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne, sektörüne, konumuna, deneyimlerine ve eğitim durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Net bir değer vermek zor olsa dahi Diğer Sağlık Personeli Maaşları toplum içerisinde yeterli bir seviyede olarak ifade edilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla Diğer Sağlık Personeli Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim almış, bu alanda görev yapma yetkisine sahip sağlık profesyonellerini ifade eder.
Diğer Sağlık Personeli Belgesi ilgili eğitimi tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı veya yetkilendirilmiş bir kurum tarafından verilir.
Diğer Sağlık Personeli Sınavları belirli dönemlerde Sağlık Bakanlığı ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir.
Diğer Sağlık Personelleri Hemşireler, Doktorlar, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Diyetisyenler, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim almış diğer sağlık profesyonelleri olabilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Veren Kurumlar arasında üniversiteler, meslek yüksekokulları ve özel eğitim merkezleri bulunur.
Diğer Sağlık Personeli Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim almış sağlık personelinin yeterliliğini gösteren bir belgedir.
Diğer Sağlık Personeli olmak için öncelikle iş sağlığı güvenliği eğitimini tamamlamak ve ardından Sağlık Bakanlığı veya yetkilendirilmiş bir kurumdan belge almak gereklidir.
İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimini tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan sağlık profesyonelleri Diğer Sağlık Personeli Sertifikası alabilirler.
Diğer Sağlık Personeli Belgesi Sağlık Bakanlığı veya yetkilendirilmiş bir kurumdan alınabilir.
İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimini tamamlayan ve gerekli yeterlilikleri sağlayan sağlık profesyonelleri Diğer Sağlık Personeli belgesini alabilirler.
Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süresi işletmenin ihtiyaçlarına ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir.
Evet… Anestezi Teknikerleri İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini aldıklarında Diğer Sağlık Personeli olarak görev yapabilirler.
Evet… Paramedikler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldıklarında Diğer Sağlık Personeli olarak görev yapabilirler.
Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu işletmenin büyüklüğü, faaliyet alanı ve risk seviyesine bağlı olarak değişebilir.
Diğer Sağlık Personeli İş Sağlığı Güvenliği politikalarını uygular, Risk Değerlendirmesi yapar, eğitimler düzenler ve iş kazalarını önlemeye yönelik önlemler alır.
Diğer Sağlık Personeli Sertifikası İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık profesyonellerine verilen bir belgedir.
Diğer Sağlık Personeli Sınavı İş Sağlığı & Güvenliği konularında bilgi ve becerileri değerlendiren bir sınavdır. Belge almak için geçilmesi gereken bir aşamadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten