Ortam Ölçümleri

Anasayfa » Hizmet » Ortam Ölçümleri

İşyerlerimizde ve çevremizde güvende olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek hepimizin en temel hakkıdır. Bu hakkı korumak gözle görülemeyen tehlikelerle dolu bir dünyada çalışırken ve yaşarken zorlayıcı olabilir. İşte bu noktada “Ortam Ölçümleri” devreye girer.

Adım attığımız her ortam, solumakta olduğumuz her hava ve temas etmekte olduğumuz her maddeyle ilgili gizli tehlikeleri keşfetmek & kontrol altına almak için kritik bir rol oynar. Ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu yazıda Ortam Ölçümlerinin Ne Olduğunu, Neden Bu Kadar Önemli Olduğunu ve İzmir’de Bu Hizmeti Sunan Firmaların Neler Yapabileceğini ifade etmeye çalışacağız. Sağlığımız ve güvenliğimiz için bu önemli konuya gelin birlikte göz atalım.

Ortam Ölçümleri bir işyerinde veya çevredeki çeşitli faktörlerin izlenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu faktörler işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek fiziksel, kimyasal veya biyolojik tehlikeleri içerebilir. Ortam Ölçümleri bu tehlikelerin belirlenmesi, kontrol altına alınması ve işyerlerinde daha güvenli bir çevrenin sağlanması için önemlidir.

Günümüzde farklı tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına sahip pek çok işletme Ortam Ölçümleri yaptırmakla yükümlüdür. Bize en fazla sorulan konulardan birisi olan “Ortam Ölçümleri Ne Amaçla Yapılır?” sorusunu;

 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği : İşyerlerinde çalışanların maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesi ve işçi sağlığının korunması,
 • Çevre Koruma : Çevresel faktörlerin izlenmesi, atık yönetimi, hava ve su kalitesinin değerlendirilmesi gibi çevre koruma amaçları,
 • Kalite Kontrol : Üretim süreçlerinde ürün kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak,

şeklinde yanıtlayabiliriz.

Ortam Ölçümleri işyerlerindeki çalışma koşullarını izlemek, tehlikeleri belirlemek ve işçi sağlığını korumak amacıyla yapılan uygulamalardır. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen bu ölçümler arasından örnekler vermek gerekirse;

 1. Hava Kalitesi Ölçümleri : İşyerlerinde hava kalitesi, toz, gazlar ve kimyasalların konsantrasyonlarının ölçülmesidir.
 2. Gürültü Ölçümleri : İşyerlerindeki gürültü seviyelerinin belirlenmesi ve işçi sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi işlemidir.
 3. Termal Konfor Ölçümleri : İşyerlerinde çalışanların sıcaklık ve nem gibi konfor faktörlerine maruziyetinin değerlendirilmesidir.
 4. Işık Ölçümleri : Aydınlatma seviyelerinin uygunluğunun kontrol edilmesidir.
 5. Kimyasal Maruziyet Ölçümleri : İşçilerin kimyasal maddelere maruziyetinin izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

olarak özetleyebiliriz.

Ortam Ölçümleri uzman personel tarafından ve uygun ekipmanlarla yapılmalıdır. Sarızeybek OSGB olarak bizim gerçekleştirdiğimiz Ortam Ölçümleri süreçleri;

Risk Değerlendirmesi Ölçüm Cihazlarının Seçimi Ölçüm Süreci Veri Analizi Önleyici Eylemler

adımları takip edilerek tamamlanmaktadır.

İzmir ve çevresinde çeşitli OSGB Firmaları (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) işletmelere Ortam Ölçümleri Hizmetleri sunmaktadır. Bu firmalar işyerinizin ihtiyaçlarına uygun ölçümleri gerçekleştirebilir ve sonuçları analiz edebilirler. Sarızeybek OSGB İzmir ve çevresinde işletmelere profesyonel Ortam Ölçümleri Hizmeti sunmaktadır.

Ortam Ölçümleri Fiyatları yapılacak ölçümlerin çeşidine, işyerinin büyüklüğüne ve ölçüm sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca ölçümlerin ne sıklıkla yapılması gerektiği de fiyatları etkileyebilir. İşletmenizin ihtiyaçlarına özel bir teklif almak için SARIZEYBEK OSGB ile İletişim kanallarını kullanarak görüşebilirsiniz.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz Ortam Ölçümleri hizmetini uygun fiyatlarla yaptırmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

Ortam Ölçümü Nedir

Ortam Ölçümleri işyerlerindeki çalışma koşullarını izlemek, tehlikeleri belirlemek ve işçi sağlığını korumak amacıyla yapılan uygulamalardır.  “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler işyerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri tespit etmekle yükümlüdür.

Ortam Ölçümleri çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar. Gürültü, toz, titreşim, ışık şiddeti bu zararlı etkenlerden yalnızca birkaçı arasında gösterilebilir. İşçilerin sağlığının korunabilmesi amacı ile Ortam Ölçümleri işyeri tarafından düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Ortam Ölçümleri Nelerdir

Çalışanların sağlığını korumak ve işyerlerini daha güvenli hale getirmek için gerçekleşen uygulamalardan birisi Ortam Ölçümleri olarak bilinmektedir. Bu ölçümler temelde;

 • Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri

olacak şekilde 2 farklı şekilde ele alınabilir.

Ortam Ölçümü Nedir

Çalışma Ortamı Ölçümleri çalışma ortamındaki riskleri belirlerken kişisel maruziyet ölçümleri ise işçilerin sağlık durumunu aydınlatmak, maruz kaldığı olumsuz etkenleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler arasında;

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü

belirtilebilir.

Bununla birlikte diğer bir Ortam Ölçümleri sınıfı olan Kişisel Maruziyet Ölçümleri arasında;

 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Kimyasal Maruziyeti Ölçümü

gösterilebilir.

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurumlar tarafından yapılabilir. Sarızeybek OSGB Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ülkenin en köklü OSGB Firmaları arasında gösterilmektedir.

İşyeri Ortam Ölçümleri konusunda derin bilgi birikimine ve saha tecrübesine sahip firmamıza ulaşarak hizmet ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayıp uzman ekip arkadaşımızla iletişime geçebilirsiniz.

Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır

Ortam Ölçümleri uzman personel tarafından ve uygun ekipmanlarla yapılmalıdır. Sarızeybek OSGB olarak tarafımıza ulaşan işletmelerden en sık duyduğumuz soru “Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?” şekilde olmaktadır. Bu süreci adımlar halinde;

 1. Risk Değerlendirmesi : Hangi faktörlerin ölçülmesi gerektiğini belirlemek için işyeri Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi yapılır.
 2. Ölçüm Cihazlarının Seçimi : İhtiyaç duyulan ölçüm cihazları seçilir ve kalibrasyonları yapılır.
 3. Ölçüm Süreci : Ölçümler uygun zaman aralıklarıyla gerçekleştirilir. (Periyodik Kontrol)
 4. Veri Analizi : Elde edilen veriler analiz edilir ve sonuçlar yorumlanır.
 5. Önleyici Eylemler : Eğer tehlikeli seviyeler tespit edilirse önleyici eylemler alınır. (Acil Durum Eylem Planı)

şeklinde özetleyebiliriz.

Ortam Ölçümleri Sınır Değerleri

Ortam Ölçümleri Sınır Değerleri çalışanların veya çevrenin maruz kaldığı tehlikeli maddelerin kabul edilebilir seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu sınır değerler İş Sağlığı ve Güvenliği standartları tarafından sık sık düzenlenir ve işyerlerinin bu değerleri aşmamalarını sağlamak amacıyla uygulanır.

Örnek vermek gerekirse; belirli bir gazın havadaki maksimum konsantrasyonunu veya toz partiküllerinin izin verilen sınırlarını içerebilir. Bu sınır değerlerinin düzenli olarak izlenmesi, işçi sağlığını korumak için önemlidir.

Ortam Ölçümleri Yenilenme Süreleri

Ortam Ölçümleri Yenilenme Süreleri ölçülen parametrelere, işyerinin özelliklerine ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tehlikeli maddelerle çalışılan bir işyerinde daha sık yenileme gerekebilirken, daha az tehlikeli bir ortamda daha uzun sürelerle yenileme yapılabilir.

Ortam Ölçümleri Yenilenme Süreleri işyerinin risk seviyelerine göre belirlenmelidir. Ayrıca yeni bir tehdit ortaya çıktığında veya işyeri koşulları değiştikçe yeniden gözden geçirilmelidir. Bu süreçler OSGB Hizmetleri konusunda uzman personeller tarafından yönetilmelidir.

Ortam Ölçümleri Yapan Firmalar

Ortam Ölçümleri Yapan Firmalar işletmelere profesyonel hizmetler sunarak İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Bu firmalar uzman personel ve özel ekipmanlarla çevresel faktörleri ve çalışma koşullarını izlerler.

SARIZEYBEK OSGB işletmenizin ihtiyaç duyduğu Ortam Ölçümleri ve daha fazlasını uygulayıp sizin işletmeniz için en doğru çalışma ortamını meydana getirmektedir. Ortam Ölçümleri sürecinde profesyonel destek almak için Hemen Bize Ulaşın

Ortam Ölçümleri Fiyatları

Ortam Ölçümleri Fiyatları OSGB Firmaları tarafından belirlenip resmi makamlar tarafından da uygun görülen bir bedeldir. Bu ücret;

 • OSGB’nin sunduğu hizmetlerin kapsamına,
 • Çalışanın yaptığı işin niteliğine,
 • İşyerinin tehlike sınıfına,
 • İstenen ölçümlerin niteliği ve sayısına,

bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ortam Ölçümleri İzmir

Ortam Ölçümleri İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz En Uygun Fiyatlarla Ortam Ölçümleri konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ortam Ölçümleri Yasal Zorunluluk

Ortam Ölçümleri birçok ülkede yasal bir zorunluluktur. İşverenlerin çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma yükümlülüğünü yansıtır. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı işletmelerin belirli aralıklarla Ortam Ölçümleri yapmalarını ve sonuçları ilgili otoritelere rapor etmelerini gerektirebilir. Bu yasal zorunluluklar işyerlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için önemlidir. İşçi sağlığına yönelik riskleri en aza indirgemeyi amaçlar.

Ortam Ölçümleri yapılma periyotları işyerinin risk seviyesine ve yasal düzenlemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu uygulama yılda bir veya daha sık yapılabilir.
Fiziksel Ortam Ölçümleri gürültü, sıcaklık, nem, aydınlatma gibi fiziksel faktörleri izlemeyi içerir.
Ortam Ölçümleri Geçerlilik Süreleri işyerinin risklerine ve yasal gereksinimlere bağlıdır. Bu uygulama düzenli aralıklarla yapılır.
Ortam Ölçümleri ülkenin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına bağlı olarak değişir. Bu bilgiler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerinde bulunur.
İşyeri Ortam Ölçümleri işyerinin özelliklerine ve risklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu uygulama yılda bir veya daha sık yapılır.
İşyeri Ortam Ölçümleri işyerindeki kimyasal maddelere maruziyet, gürültü seviyeleri, sıcaklık, nem gibi faktörleri içerebilir.
Ortam VOC (Volatile Organic Compounds) Ölçümü uçucu organik bileşiklerin hava içindeki konsantrasyonlarını izlemeyi amaçlar. Kimyasal maddelere maruziyeti değerlendirme amacıyla kullanılır.
Ortam Ölçümleri Geçerlilik Süreleri işyerinin risklerine ve yasal gereksinimlere bağlıdır. Bu uygulama düzenli aralıklarla yapılır.
SARIZEYBEK OSGB İzmir ve çevresinde OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğunuz her uygulamayı başarıyla yerine getirmektedir.
Ortam Ölçümleri İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları veya belirli ekipmanları kullanan yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten