Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)

Anasayfa » Hizmet » Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)

Patlama Tehlikesinden Korunmanın Anahtarı = Patlamadan Korunma Dökümanı… Günümüz dinamik iş dünyasında işyerlerinin ve endüstriyel tesislerin karşılaştığı risklerin başında patlama tehlikesi gelmektedir. Kimyasal maddelerin depolandığı, üretildiği veya işlendiği işyerleri bu riskin en yüksek olduğu yerler arasında yer almaktadır.

Patlama vakaları ciddi    hasara, çevresel sorunlara ve en önemlisi insanların yaşamını tehlikeye atabilir. Tam olarak bu noktada Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) devreye girer. PKD patlama tehlikesini minimize etmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak için güçlü bir kalkandır.

İzmir ve çevre illerde OSGB Hizmetleri kapsamında işletmelerin her ihtiyacına başarıyla yanıt veren SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan profesyoneller tarafından kaleme alınan bu yazımızda Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir, Kimler Tarafından Hazırlanır, İşletmelerin Güvende Kalmasını Nasıl Sağlar gibi sorulara yanıt vereceğiz.

Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) işyerlerinde patlama tehlikesini en aza indirmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan bir dokümandır. Patlama tehlikesi özellikle kimyasal madde depolama, üretim veya işleme gibi endüstriyel faaliyetlerin sürdürüldüğü işyerlerinde önemli bir risk oluşturur. PKD bu riski azaltmak ve patlamadan korunma önlemlerini belirlemek için kullanılır.

PKD Hazırlanma veya Güncellenme işlemi Patlamadan Korunma Uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu uzmanlar patlama riski taşıyan işyerlerinde deneyime sahip ve ilgili mevzuata hakim kişilerdir. PKD’nin Hazırlanması için gerekli teknik bilgi ve deneyime sahip olmayan işyerleri bu konuda uzmanlaşmış bir Patlamadan Korunma Danışmanı veya OSGB Firmaları aracılığıyla destek almalıdır.

PKD yani Patlamadan Korunma Dokümanı patlama tehlikesi bulunan işyerlerinde hazırlanır. Bu işyerleri özellikle kimyasal madde depolama alanları, rafineriler, kimyasal üretim tesisleri, gaz depolama tesisleri gibi endüstriyel tesisleri içerir. Patlama tehlikesi taşıyan diğer işyerleri de PKD hazırlamalıdır.

SARIZEYBEK OSGB Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama sürecinde işletmelere destek olmaktadır. Bize ulaşan firmalardan en sık duyduğumuz sorulardan birisi olan “Patlamadan Korunma Dökümanı Nasıl Hazırlanır?” konusunda PKD’nin Hazırlanması aşamalı bir süreçtir yanıtını vermekteyiz. Bu süreci;

 1. Risk Değerlendirmesi : İşyerindeki patlama tehlikesini belirlemek için detaylı bir Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu uygulama potansiyel tehlikelerin ve risklerin belirlenmesini içerir.
 2. Önlemlerin Belirlenmesi : Risk Değerlendirmesi sonucunda patlamadan korunma önlemleri belirlenmelidir. Bu süreç yangın söndürme sistemleri, patlamadan koruyucu ekipmanlar ve prosedürlerin oluşturulmasını içerir.
 3. Dokümantasyon : PKD belirlenen önlemleri ve prosedürleri detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Ayrıca Acil Durum Eylem Planı, eğitim programları ve bakım talimatları gibi bilgileri içermelidir.
 4. Eğitim : İşyerinde çalışanların Patlamadan Korunma Dokümanını anlamaları ve uygulamaları için eğitim verilmelidir.
 5. Güncelleme : PKD düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. İşyerinde değişiklikler olduğunda veya yeni riskler ortaya çıktığında yenileme yapılmalıdır.

şeklinde özetleyebiliriz.

Patlamadan Korunma Dökümanı işyerinde çalışanların güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle işyerinde çalışanların PKD’yi anlamaları ve uygulamaları için eğitim verilmesi önemlidir. Eğitim patlama tehlikesi, patlamadan korunma önlemleri, acil durum prosedürleri ve PKD nasıl kullanılacağı konularını kapsamalıdır. Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve yeni çalışanlar için de sağlanmalıdır.

İzmir ve çevresindeki işyerleri için Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlama ve eğitimler sunan Sarızeybek OSGB İzmir’deki işletmelerin patlama tehlikelerini en aza indirmelerine yardımcı olmaktadır. PKD hazırlama, güncelleme ve eğitim konularında uzmanız ve yerel işyerlerine destek sağlamaktadır.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz Patlamadan Korunma Dökümanı Danışmanlığı hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

PKD Nedir

PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı işletmelerde patlama riski taşıyan ortamlarda alınması gereken önlemleri belirleyen ve uygulayan bir belgedir. Patlamadan Korunma Dökümanı İş Sağlığı & Güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanır ve işveren tarafından onaylanır.

Patlamadan Korunma Dökümanı işletmenin patlama riski değerlendirmesi, patlama tehlikesi sınıflandırması, patlama koruma önlemleri, Acil Durum Eylem Planı ve eğitim programını içerir. Bu belge sayesinde işletmelerdeki olası riskler tespit edilerek çalışanların ve çevrenin sağlığı güven altında tutulmuş olur.

Risk Analizi ile işletmeler karşılaşabilecekleri olumsuz olayları ve bu olayların etkilerini önceden tespit etmeyi amaçlar. Bu sayede önlemler alınarak riskler en aza indirilebilir ve yönetilebilir. SARIZEYBEK OSGB ile Risk Analizi sürecini beraber ile yürütmek için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir

Patlamadan Korunma Dökümanı Kimler Hazırlayabilir

Patlamadan Korunma Dökümanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları (İş Güvenliği Uzmanı) tarafından hazırlanabilir. Bu uzmanlar patlama riski taşıyan işletmelerde çalışan kişilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli bilgi, beceri ve yetkiye sahip olan kişilerdir.

İş Güvenliği Uzmanları Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlarken işletmenin özelliklerini, çalışma koşullarını, kullanılan malzemeleri, makine ve ekipmanları, iş süreçlerini ve olası senaryoları dikkate alarak patlama riskini analiz eder. En uygun önlemleri belirler.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nerelere Hazırlanır

Patlamadan Korunma Dökümanı patlama riski taşıyan her türlü işletmeye hazırlanır. Patlama riski taşıyan firmalar arasında kimya, petrol, gaz, maden, metalürji, orman ürünleri, tekstil, gıda, kağıt, ilaç gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler gösterilebilir.

Bu işletmelerde kullanılan veya üretilen yanıcı & parlayıcı maddeler oksijen veya hava ile karıştığında patlama oluşturabilecek bir atmosfer yaratabilir. Bu atmosferin varlığı veya oluşması durumunda Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dökümanı bu alanda yetkin profesyoneller tarafından hazırlanmalıdır. Özellikle OSGB Firmaları bu konuda uzman personelleri ile Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama sürecinde büyük katkı sağlamaktadır. SARIZEYBEK OSGB olarak bu dokümanı hazırlarken izlediğimiz süreci 4 Madde halinde sizinle paylamak isteriz;

1-) Patlama Riski Değerlendirmesi

İşletmede patlama riskinin varlığını ve büyüklüğünü belirlemek için yapılan bir analizdir. Patlama Riski Değerlendirmesi yapılırken;

 • İşletmede bulunan yanıcı ya da parlayıcı maddelerin cinsi, miktarı, özellikleri, depolanma şekli ve dağılımı,
 • Oksijen ya da hava kaynaklarının varlığı ve yoğunluğu,
 • Potansiyel ateşleme kaynaklarının türü, sayısı ve konumu,
 • Çalışanların sayısı, niteliği ve maruziyeti,
 • İşletmenin fiziki yapısı, havalandırması ve aydınlatması,

gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

2-) Patlama Tehlikesi Sınıflandırması

Patlama Riski Değerlendirmesinin sonucuna göre işletmede patlama tehlikesinin bulunduğu alanların sınıflandırılmasıdır. Patlama Tehlikesi Sınıflandırması yapılırken;

 • Yanıcı ya da parlayıcı maddelerin gazlar, buharlar veya tozlar şeklinde oluştuğu,
 • Oksijen veya hava ile karışım oranlarının alt ve üst sınırları,
 • Potansiyel ateşleme kaynaklarının etkinlik süreleri,

gibi kriterler esas alınır.

Patlama Tehlikesi Sınıflandırması Sonucu işletmede patlama tehlikesinin bulunduğu alanlar 0, 1, 2, 20, 21 ve 22 numaralı bölgeler olarak belirlenir.

3-) Patlama Koruma Önlemleri

Patlama Tehlikesi Sınıflandırması işletmede alınması gereken teknik ve idari önlemlerdir. Patlama koruma önlemleri, patlama oluşumunu önlemek, patlamayı sınırlamak veya patlamanın etkilerini azaltmak amacıyla uygulanır. Patlama Koruma Önlemleri arasında;

 • Yanıcı veya parlayıcı maddelerin kullanımını, depolamasını ve taşınmasını kısıtlamak,
 • Oksijen veya hava kaynaklarını kontrol etmek,
 • Potansiyel ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırmak ya da izole etmek,
 • İşletmenin havalandırmasını, aydınlatmasını ve topraklamasını sağlamak,
 • Patlama korumalı makine ve ekipman kullanmak,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışanlara eğitim vermek ve kişisel koruyucu donanım sağlamak,

gibi önlemler sayılabilir.

4-) Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması, Onaylanması ve Güncellenmesi

Patlamadan Korunma Dökümanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından hazırlanır ve işveren tarafından onaylanır. PKD işletmede herkesin görebileceği bir yerde asılır ve saklanır. Patlamadan Korunma Dökümanı işletmede herhangi bir değişiklik olduğunda veya en az 5 yılda bir güncellenir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan Korunma Dökümanı Geçerlilik Süresi işletmenin yapmakta olduğu iş ve çalışan sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte hazırlanan planın geçerliliği mevzuatlarca belirlenmiştir. Buna göre bir analiz şirketin tehlike sınıfına göre şu kategorilere ayrılır;

 • Az Tehlikeli İşyerleri İçin = 6 yılda en az 1 kez
 • Tehlikeli İşyerleri İçin = 4 yılda en az 1 kez
 • Çok Tehlikeli İşyerleri İçin = 2 yılda en az 1 kez

Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamakla yükümlüdür.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Zorunluluğu

Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) ; 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

İşverenler;

 1. a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.
 2. b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

İşverenler, iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamalıdırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamında fazlaca ihtiyaç bulunan ve zorunlu olan Patlamadan Korunma Dökümanı alanında yetkin ve bilgili kişilerce SARIZEYBEK OSGB’den hizmet alabilir ve rapor halinde teslim alabilirsiniz.

Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği

SARIZEYBEK OSGB olarak tarafımıza OSGB Hizmetleri kapsamında ulaşan bireysel veya kurumsal işletmelerden en sık aldığımız soru “Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği Sunma Şansınız Var Mı?” şeklinde olmaktadır.

Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği işletmenizin özel gereksinimleri & riskleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle özel bir örnek sunmak oldukça zordur. Bununla birlikte farklı sektörlerde referans alınabilmesi için hazırladığımız  Patlamadan Korunma Dökümanı Örneklerine sarizeybekosgb.com/patlamadan-korunma-dokumani-ornekleri bağlantısından erişebilirsiniz…

Patlamadan Korunma Dokumanı

Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi

Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi işletmede patlama riski taşıyan ortamlarda çalışan tüm personelin alması gereken bir eğitimdir. PKD Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilir. Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi kapsamında;

 • Çalışanlara patlama riskinin tanımı, nedenleri, sonuçları,
 • Patlama tehlikesi sınıflandırması,
 • Patlama koruma önlemleri,
 • Acil durum eylem planı,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılır.

Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi çalışanların işe başladığı ilk gün ve sonrasında periyodik olarak tekrarlanır.

Patlamadan Korunma Dökümanı İzmir

Patlamadan Korunma Dökümanı İzmir’de Sarızeybek OSGB markası altında hizmet veren bir firma tarafından hazırlanmaktadır. Sarızeybek OSGB İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren patlama riski taşıyan işletmelere OSGB Hizmetleri sunmaktadır.

SARIZEYBEK OSGB deneyimli ve uzman kadrosu işletmelerin patlama riskini değerlendirerek uygun patlama koruma önlemlerini belirlemekte ve uygulamaktadır. Sarızeybek OSGB ayrıca çalışanlara Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi vererek onların bilinçlenmesini ve güvenliğini sağlamaktadır.

Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) işyerlerinde patlama tehlikesini azaltmak ve çalışan güvenliğini sağlamak için hazırlanan bir dokümandır. İçerisinde patlama riskinin değerlendirilmesi, önlemlerin belirlenmesi ve acil durum prosedürlerinin bulunduğu bir rehberdir.
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması ve Güncellenmesi Patlamadan Korunma Uzmanları veya konuya uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır. İşletmeler bu alanda deneyimli danışmanlardan veya OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) firmalarından destek alabilirler.
PKD patlama tehlikesi taşıyan işyerlerinde hazırlanır. Bu işyerleri özellikle kimyasal madde depolama, üretim veya işleme yapan endüstriyel tesisleri içerir.
PKD hazırlanırken önce işyerindeki patlama riski değerlendirilir. Sonra bu riski azaltacak önlemler belirlenir, dokümantasyon yapılır, çalışanlar eğitilir ve belge düzenli olarak güncellenir.
Patlamadan Korunma Dökümanı Geçerliliği işyerinin özelliklerine ve yerel mevzuata bağlıdır. PKD her 5 yılda bir ya da işyerinde önemli değişiklikler olduğunda güncellenmelidir.
PKD'nin ne sıklıkta geçerli olduğu işyerinin risk seviyesine ve yerel düzenlemelere bağlıdır. Patlamadan Korunma Dökümanı her 5 yılda bir güncellenmelidir. Bununla birlikte işyeri koşullarına göre daha sık güncellenmesi gerekebilir.
Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi Veren Firmalar OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Firmaları, İş Sağlığı Güvenliği Danışmanları, Eğitim Kuruluşları aracılığıyla bulunabilir.
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayan Firmalar arasında OSGB Firmaları, İş Sağlığı & Güvenliği Danışmanları ve patlama riski konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmaları bulunmaktadır. İşletme ihtiyaçlarına uygun bir firmayla çalışılması önemlidir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten