Yardımcı Sağlık Personeli

Anasayfa » Hizmet » Yardımcı Sağlık Personeli

İş dünyasının can damarı olan sağlık ve güvenlik her işverenin öncelikli sorumluluğu haline gelmiştir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde önemli bir rol oynayan kişilerden biri de Yardımcı Sağlık Personeli olarak ifade edilen profesyonellerdir.

İşyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için adeta bir kalkan görevi üstlenen bu uzmanlar sadece sağlık sektöründe değil aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da hayati bir rol üstlenmektedirler. Peki Yardımcı Sağlık Personeli Kimdir, Ne İş Yapar, Hangi Unvanları Taşır, Maaşları Nasıl Belirlenir? Yazımızda bu soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Yardımcı Sağlık Personelleri sağlık sektöründe temel sağlık hizmetlerini sunan ve sağlık profesyonellerine yardımcı olan bir meslek grubunu ifade eder. Yardımcı Sağlık Personeli hastane, klinik, sağlık merkezi, OSGB Firmaları (Ortak Sağlık Güvenliği Birimi) gibi sağlık kuruluşlarında çalışabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önemli bir rol oynarlar.

Yardımcı Sağlık Personeli sağlık profesyonellerine destek sağlar ve hastaların bakımına katkıda bulunur. İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında ise işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak için çeşitli görevleri vardır. Bu görevler arasında;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermek,
 • İşyeri Risk Analizi yapmak,
 • İşyerindeki tehlikeleri belirlemek ve önlemler almak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirler almak,
 • İşyerinde sağlık kontrollerini organize etmek,
 • İşyerindeki sağlık ve güvenlik kurallarına uyumu denetlemek,

belirtilebilir.

Yardımcı Sağlık Personeli tıbbi ve sağlık eğitimi almış kişilerden oluşur. En yaygın Yardımcı Sağlık Personeli Unvanları arasında Hemşire Yardımcısı, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni gibi pozisyonlar bulunur. Bu kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da uzmanlaşabilirler.

Yardımcı Sağlık Personeli Maaşları ülkeye, deneyime ve pozisyona göre değişkenlik gösterir. Sağlık sektöründe çalışan Yardımcı Sağlık Personelleri diğer meslek gruplarına göre rekabetçi bir ücret alır. Maaşlar devlet ve özel sağlık kuruluşları arasında farklılık gösterebilir.

İzmir gibi büyük bir şehirde OSGB Hizmetleri sunan bir firma olarak İzmir’deki Yardımcı Sağlık Personeli ihtiyacı oldukça yüksektir. İzmir’deki OSGB Firmaları ve sağlık kuruluşları Yardımcı Sağlık Personeli pozisyonlarında çeşitli uzman arayışlarına girebilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine olan talep bu bölgede Yardımcı Sağlık Personeli istihdamını artırabilir.

Yardımcı Sağlık Personelleri İş Sağlığı & Güvenliği konularında uzman bir sağlık profesyoneli olarak işyerinizin ve çalışanlarınızın sağlığını koruma, güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynarlar. SARIZEYBEK OSGB tarafından sunulan Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanıp Bize Ulaşabilirsiniz.

Yardımcı Sağlık Personeli Nedir

Yardımcı Sağlık Personeli sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olan kişilerdir. Bu personeller hemşire, ebe, anestezi teknisyeni, acil tıp teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, radyoloji teknisyeni, diş hekimi yardımcısı, fizyoterapist yardımcısı, diyetisyen yardımcısı gibi unvanlara sahiptir. Yardımcı Sağlık Personeli sağlık meslek liseleri veya sağlık meslek yüksekokullarından mezun olarak yetkinlik kazanırlar.

Yardımcı Sağlık Personeli Ne İş Yapar

Yardımcı Sağlık Personelleri çalıştıkları sağlık kuruluşunun türüne ve unvanlarına göre farklı görevler üstlenir. Bu personellerin en sık yerine getirdiği görevler arasında;

 • Hastaların kaydını tutar, muayene ve tedavi için hazırlar.
 • Hastaların nabız, tansiyon, ateş gibi vital bulgularını ölçer ve kaydeder.
 • Hastalara ilaç verir, serum takar, pansuman yapar, enjeksiyon yapar.
 • Hastaların yatış ve çıkış işlemlerini yapar, hastane içinde nakillerini sağlar.
 • Hastaların beslenme ve hijyen ihtiyaçlarını karşılar.
 • Laboratuvar örneklerini alır, analiz eder ve raporlar.
 • Radyolojik tetkikler için hastaları hazırlar ve görüntülerini çeker.
 • Anestezi uygulamalarında anestezi uzmanına yardım eder.
 • Acil durumlarda hastalara ilk yardım uygular ve ambulansla taşır.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında fizyoterapiste yardım eder.
 • Diyetisyene bağlı olarak hastalara beslenme planları hazırlar ve uygular.
 • Diş hekimine bağlı olarak diş tedavilerinde yardım eder.

belirtilebilir.

Yardımcı Sağlık Personeli Kimdir

Yardımcı Sağlık Personeli Kimdir

Yardımcı Sağlık Personeli İş Sağlığı alanında da önemli bir rol oynar. İşyerlerinde çalışan işçilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için İş Sağlığı Hizmetleri verilir. Bu hizmetlerin verilmesinde yardımcı sağlık personeline de ihtiyaç duyulur.

Yardımcı Sağlık Personeli İşyerlerinde Gerçekleştirdiği Görevler arasında;

 • İşçilerin Periyodik Muayenelerini (Periyodik Kontrol) yapar veya yapılmasını sağlar.
 • İşçilerin İşe Giriş Sağlık Raporu ve Çıkış Muayenelerini yapar veya yapılmasını sağlar.
 • İşçilerin mesleki hastalıklara karşı korunması için gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar.
 • İşçilerin mesleki kazalara karşı korunması için gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar.
 • İşçilerin mesleki hastalık veya kaza geçirmesi durumunda İlk Yardım uygular veya uygulanmasını sağlar.
 • İşçilerin mesleki rehabilitasyonuna katkıda bulunur veya bulunmasını sağlar.
 • İşçilerin psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılar veya karşılanmasını sağlar.
 • İşyerinde sağlıklı yaşam kültürünü oluşturur veya oluşturulmasına katkıda bulunur.

gösterilebilir.

ASM Yardımcı Sağlık Personeli Görevleri

ASM Aile Sağlığı Merkezi anlamına gelmektedir. ASM’ler Aile Hekimliği sisteminin temel birimi olarak hizmet verir. ASM’lerde çalışan Yardımcı Sağlık Personeli aile hekimine bağlı olarak pek çok görevi yerine getirir. Bu görevler;

 • Aile hekiminin muayene ve tedavi ettiği hastaların kaydını tutar.
 • Aile hekiminin verdiği ilaç ve reçeteleri hastalara iletir.
 • Aile hekiminin istediği laboratuvar ve radyoloji tetkiklerini yapar veya yaptırır.
 • Aile hekiminin uyguladığı aşı, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimlerine yardım eder.
 • Aile hekiminin sorumlu olduğu bölgedeki ailelerin sağlık durumlarını takip eder.
 • Aile hekiminin sorumlu olduğu bölgedeki riskli gruplara (hamileler, bebekler, yaşlılar, kronik hastalar, engelliler vb.) Evde Sağlık Hizmeti

şeklinde ifade edilebilir.

Yardımcı Sağlık Personeli Unvanları

Yardımcı Sağlık Personelleri çalıştıkları sağlık kuruluşunun türüne ve unvanlarına göre farklı maaşlar alır. Günümüzde Yardımcı Sağlık Personeli olarak çalışan bireylerin aldıkları unvanlar arasında;

 • Hemşire
 • Ebe
 • Anestezi Teknisyeni
 • Acil Tıp Teknisyeni
 • Laboratuvar Teknisyeni
 • Radyoloji Teknisyeni
 • Diş Hekimi Yardımcısı
 • Fizyoterapist Yardımcısı
 • Diyetisyen Yardımcısı

bulunmaktadır.

Yardımcı Sağlık Personeli Eğitimi

Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen, İş Sağlığı & Güvenliği çerçevesinde sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeldir. Yardımcı Sağlık Personelleri acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memuru olarak görevlendirilir.

Yardımcı Sağlık Personeli olmak veya İşyeri Hekimi olarak çalışan uzmanlara işletmelerde yardım etmek için alınması gereken eğitimin şartlarını;

 • Meslek liselerinin ilgili sağlık bölümlerinden mezun olmak,
 • Üniversitelerin eğitim veren ilgili sağlık bölümlerinden mezun olmak,
 • Ön lisans ya da lisans programını bitirmek,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

olarak belirtebiliriz.

Yardımcı Sağlık Personeli Eğitimi için bakanlık bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlara göre hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve acil tıp teknisyeni unvanlarına sahip olanlar eğitimlere başvurabilmektedir. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilmekte olup, toplam 40 saat sürmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.

Yardımcı Sağlık Personeli Sınavı

Yardımcı Sağlık Personeli Sertifikası almak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınava girmeleri gerekmektedir. Sınava girebilmek için kişinin sahip olması gereken şartlar arasında;

 • C. vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Sağlık durumu Yardımcı Sağlık Personeli olarak çalışmaya elverişli olmak,

gösterilebilir.

Bununla birlikte Yardımcı Sağlık Personeli Sınavına Başvuru İçin Gerekli Belgeler arasında; Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanının Fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi ve 2 Adet Vesikalık Fotoğraf gösterilebilir.

Sınava başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Yardımcı Sağlık Personeli Sınavı giriş ücreti döneme göre farklılık göstermektedir. Sınava giren adayların en az 50 puan almaları gerekmektedir. Sınava ilişkin tarih, yer ve saat bilgileri Bakanlığın internet sitesinde duyuru bölümünde bulunmaktadır.

Yardımcı Sağlık Personeli Belgesi

Yardımcı Sağlık Personeli sınavını başarıyla geçen adaylara Yardımcı Sağlık Personeli Belgesi verilmektedir. Bu belge yardımcı sağlık personelinin çalışma alanında görev yapabilmesi için gerekli olan resmi bir belgedir.

Yardımcı Sağlık Personeli Sertifikası Bakanlık tarafından verilmekte olup, belge sahiplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı OSGB Firmaları çalışmaları zorunludur. Belge sahipleri belgelerini kaybettikleri veya değiştirmek istedikleri takdirde Bakanlığa başvurarak yeni bir sertifika talep edebilirler.

Yardımcı Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yardımcı Sağlık Personelleri istihdam edildikleri kurum ve kuruluşlarda birçok Görev, Yetki ve Sorumluluklar taşımaktadır. Yardımcı Sağlık Personellerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları arasında;

 • Çalışma alanında genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında planlama yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini değerlendirmek, takip etmek ve gerekli yönlendirmesini sağlamak,
 • Veri toplamak, gerekli kayıtları tutmak,
 • Gerekli zamanlarda hekime hasta fizik muayenesinde yardımcı olmak,
 • İlk Yardım Eğitimi ve Hizmetleri organizasyonunda hekimle birlikte görev almak,
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak,
 • İşyeri Hekimi tarafından verilen farklı görevleri yürütmek.

Belirtilebilir.

Yardımcı Sağlık Personeli çalıştığı kurumun kurallarına, meslek etiğine ve yasal mevzuata uygun olarak görev yapmakla yükümlüdür. Ayrıca çalıştığı alanda karşılaştığı her türlü sağlık sorununu gizli tutmak ve hastaların haklarına saygı duymak zorundadır.

Yardımcı Sağlık Personeli İzmir

Yardımcı Sağlık Personeli Maaşları

Yardımcı Sağlık Personeli Maaşları kişilerin çalıştıkları sağlık kuruluşunun türüne, unvanlarına, kıdemlerine, eğitim durumlarına ve ek ödemelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak Yardımcı Sağlık Personeli Maaşları toplum düzeyinde yeterli bir seviyededir denilebilir.

Yardımcı Sağlık Personeli İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatla Yardımcı Sağlık Personeli Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Evet… Hemşire Yardımcı Sağlık Personeli kategorisine girer ve sağlık alanında uzmanlara yardımcı olurlar.
Diğer Yardımcı Sağlık Personeli sağlık sektöründe çeşitli görevler üstlenir. Bu görevler laboratuvar teknisyenleri, radyoloji teknisyenleri, eczacı yardımcıları ve daha fazlasını içerir.
Diyetisyenlerin Yardımcı Sağlık Personeli olarak çalışması pek yaygın değildir. Ancak bazı sağlık kuruluşlarında çalışma süreçlerine destek olabilirler.
Yardımcı Sağlık Personeli olabilmek için bir sağlık meslek okulu veya eğitim programı tamamlanmalı, ardından gerekli sertifikalar alınmalıdır.
Evet… Eczacı Yardımcı Sağlık Personeli kategorisine girer. Eczanelerde Farmasötik Hizmetlere destek sağlarlar.
Yardımcı Sağlık Personeli sağlık sektöründe temel sağlık hizmetlerini sunan ve sağlık profesyonellerine yardımcı olan kişileri ifade eder.
Porter hastane & sağlık kuruluşlarında malzeme taşıma ve genel destek görevlerini üstlenen bir Yardımcı Sağlık Personeli türüdür.
Yardımcı Sağlık Personeli Belgesi alabilmek için bir sağlık eğitim programını bitirme ve gerekli sertifikaları kazanmak gereklidir.
Yardımcı Sağlık Personeli hemşire yardımcıları, sağlık teknisyenleri, laboratuvar teknisyenleri, radyoloji teknisyenleri, ameliyathane teknisyenleri, eczacı yardımcıları gibi çeşitli sağlık alanlarında çalışan kişileri içerebilir.
Ameliyathane Yardımcı Sağlık Personeli cerrahi prosedürler sırasında cerrahi ekip üyelerine yardımcı olan ve ameliyathane hijyenini sağlayan kişiyi ifade eder.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten