Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Anasayfa » Hizmet » Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Günümüz iş dünyasında Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği işletmelerin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. İşte tam da bu noktada devreye giren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısacası OSGB işletmelerin sorumluluğunu taşıdığı bu önemli alanı yönetmelerine yardımcı olan bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Sarızeybek OSGB olarak İzmir ve çevresinde sunmuş olduğumuz OSGB Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler ve İş Sağlığı Güvenliği konularındaki yasal gereklilikler. Sizler için bu önemli konuların anahtarları olacak makalemizi uzman ekip arkadaşımız kaleminden yayınlıyoruz.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi halk arasında OSGB olarak adlandırılan, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir hizmet birimidir. İşletme çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kurulan bu birim işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olur.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur. OSGB Firmaları görevleri ve çalışma alanları arasında;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı : OSGB Firması işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda danışmanlık yapar, Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi sunar ve gerekli önlemleri almak için rehberlik eder.
 • OSGB Sağlık Raporları : OSGB Hizmeti veren kurumlar çalışanların işe uygunluğunu değerlendiren sağlık raporları hazırlar. Bu raporlar işe başlamadan önce ve periyodik olarak alınmalıdır.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme : OSGB Firmaları çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenler ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.
 • İş Kazaları ve Hastalıkların Önlenmesi : OSGB’ler iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için işletmelere tavsiyelerde bulunur ve gerekli önlemleri alınmasını sağlar.

gösterilebilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işe başlama, periyodik sağlık kontrolleri ve iş değişiklikleri gibi durumlarda sağlık raporları hazırlar. Bu raporlar çalışanın işteki uygunluğunu değerlendirir ve işverenin gerekli önlemleri almasına yardımcı olur. OSGB Sağlık Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına uygun olarak düzenlenmelidir.

SARIZEYBEK OSGB olarak İzmir ve çevre illerde işletmelere Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) hizmetleri sunuyoruz. İzmir’in iş dünyasına ve çalışanların sağlığına katkıda bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Deneyimli ekibimizle İzmir’deki işletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği konularında destek sağlıyoruz.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ücretleri işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve hizmet taleplerine bağlı olarak farklılık gösterir. Fiyatlar OSGB’ler tarafından sunulan hizmetlerin kapsamına, sıklığına ve işletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Sarızeybek OSGB olarak uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Ücretlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İş Sağlığı & Güvenliği konularında daha fazla bilgi veya hizmet talepleri için Sarızeybek OSGB olarak her zaman yanınızdayız. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyarız…

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. OSGB Firmaları işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlar, uygular ve denetler . OSGB’ler işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmek için bu personelleri kendi bünyelerinde istihdam eder veya işverenlere hizmet olarak sunar.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ne İş Yapar

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani OSGB Hizmetleri sunan firmalar işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda yerine getirmesi gereken pek çok yükümlülüğü yasalara uygun şekilde uygulayarak firmaların iş yüklerini hafifletir. OSGB Firmaları tarafından sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri şunlardır:

 • Çalışanların Sağlık Gözetimi : OSGB Firmaları çalışanların sağlık durumlarını periyodik olarak kontrol eder, gerekli tetkik ve tahlilleri yapar, sağlık raporlarını düzenler ve çalışanlara sağlıklı yaşam konusunda eğitim verir.
 • Çalışma Ortamının Gözetimi : OSGB Firması işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri belirler, ölçer ve değerlendirir. Risk Analizi yapar, Acil Durum Eylem Planları hazırlar ve uygular. İş kazaları ve meslek hastalıklarını araştırır, raporlar ve önlemler alır.
 • Eğitim, Danışmanlık ve Bilgilendirme : OSGB’ler işverenlere ve çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, yükümlülükleri, hakları ve sorumlulukları konusunda danışmanlık verir. Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İşyerinde ilgili kurullara katılır ve destek verir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtlarının Tutulması : OSGB Firmaları yaptıkları tüm faaliyetler ve işlemleri kayıt altına alır, dokümante eder ve raporlar. Bakanlık tarafından istenen istatistiksel verileri toplar ve bildirir.

şeklinde belirtilebilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sağlık Raporu

OSGB Firmaları tarafından düzenlenen OSGB Sağlık Raporu çalışanların işe girişte ve belirli periyotlarla sağlık durumlarını belgeleyen bir rapordur. Bu rapor çalışanın hangi iş türlerini yapabileceği veya yapamayacağı konusunda bilgi verir. Ayrıca çalışanın meslek hastalığına yakalanma riskini de gösterir. OSGB Sağlık Raporu almak için çalışanın OSGB’ye başvurması gerekir. OSGB Firmaları çalışanın muayenesini yapar, gerekli tetkikleri ister ve sonuçlarına göre raporunu hazırlar.

OSGB Sağlık Raporu ile ilgili her detaya değindiğimiz yazımıza sarizeybekosgb.com/osgb-saglik-raporu bağlantısından ulaşabilirsiniz…

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İzmir

İzmir’de faaliyet gösteren OSGB Firmaları işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sunmaktadır. İzmir’deki OSGB Firmaları Listesine ve iletişim bilgilerine Bakanlığın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. İzmir’deki en köklü ve başarılı OSGB Firmalarından birisi Sarızeybek OSGB’dir. Sarızeybek OSGB İş Sağlığı & Güvenliği alanında uzman kadrosu, modern donanımı ve kaliteli hizmet anlayışı ile İzmir ve çevre illerdeki OSGB Hizmetleri sunmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ücretleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ücretleri OSGB Firmaları tarafından belirlenip resmi makamlar incelemesinde uygun görülen bir bedeldir. Bakanlık tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak OSGB’lerin alabileceği en düşük ve en yüksek ücretler belirlenir. Bu ücret;

 • OSGB Firmasının sunduğu hizmetlerin kapsamına,
 • İşyerlerinde çalışanların yaptığı işin niteliğine,
 • İşyerinin tehlike sınıfına,
 • İşletmedeki mevcut çalışan sayısına,
 • Firmanın faaliyet süresi ve çalışma koşullarına,
 • Gerekli görülen tetkiklerin miktarına,

bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

OSGB Ücretleri çalışan başına değil işyeri başına belirlenmiştir. Bu nedenle çalışan sayısı arttıkça OSGB Firmalarının alacağı ücret azalmaktadır. Örneğin; az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 10 çalışan varsa OSGB’nin alacağı aylık asgari ücret 100 TL ise, 50 çalışan varsa bu ücret 50 TL’ye düşmektedir.

İzmir OSGB Firmaları arasında en kaliteli ve uygun fiyatla OSGB Hizmetleri sunan kuruluş olan SARIZEYBEK OSGB den ihtiyaç duyduğunuz konularda destek almak için Hemen Bize Ulaşabilirsiniz

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani OSGB İş Sağlığı Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir hizmet birimidir.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani OSGB Firmaları ülkemizde birçok farklı konumda yer almaktadır. SARIZEYBEK OSGB özellikle İzmir ve çevre iller hizmet vermektedir.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani OSGB kurmak için yetkili bir uzman ekiple İletişime geçilir ve yasal gereklilikler yerine getirilir.
OSGB Sağlık Raporu almak için OSGB Firmalarına başvurulur. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında hizmet veren İşyeri Hekimleri gereken muayene ve tetkikleri yaparak bu raporu hazırlar.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten