İş Güvenliği Uzmanlığı

Anasayfa » Hizmet » İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti işyerlerinde çalışanların sağlığını & güvenliğini sağlamak, işyeri emniyetini kalıcı hale getirmek için İş Güvenliği Uzmanı olarak adlandırılan kişilerden alınan desteğin genel adıdır. Bu hizmet İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman ekipleri bünyesinde barındıran, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB Firmaları tarafından sunulur.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA göre;

 • 1 ila 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda; “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin “Az Tehlikeli” “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

SARIZEYBEK OSGB küçük, orta veya büyük olması fark etmeksizin her tehlike sınıfındaki işyeri için yasalarla zorunlu tutulmuş OSGB Hizmetlerini başarıyla sunmaktayız. Bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti de kuruluşumuz tarafından İzmir ve çevre illerde en uygun fiyat garantisiyle verilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanıp Bize Ulaşabilirsiniz

SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İş Güvenliği Uzmanlarımızın Görevleri arasında;

 • Temel İş Güvenliği Eğitimleri vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • Eğitim Planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • İşyeri Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 • İç Yönetmelik hazırlamak,
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

gösterilebilir.

Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz her görev ayrı bir başlık olarak düşünülebilir. Bu başlıklar altında işletme özelinde gereken yasal yükümlülükler İş Güvenliği Uzmanı eliyle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda en fazla talep edilen hizmetler Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması olmaktadır.

İşyeri Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

1) Risk Değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
 • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
 • İş yerinin tertip ve düzeni.
 • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2) Yapılacak Risk Değerlendirmesi sonucu alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3) İşyerinde uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık & güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlar.

4) İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması sağlanır.

Risk Değerlendirmesi hakkında her detaya değindiğimiz içeriğimize sarizeybekosgb.com/risk-degerlendirmesi bağlantısından erişebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ortam ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak,
 • Koruma, kurtarma, söndürme ve İlk Yardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Eylem Planı hazırlanır.

Acil Durum Eylem Planı dendiğinde akla gelebilecek her sorunun yanıtını bulabileceğiniz makalemize sarizeybekosgb.com/acil-durum-eylem-plani bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması

Yapı ve madencilik işlerinde yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

 • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
 • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 • Radyasyon içeren çalışmalarda,
 • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
 • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

riskler değerlendirilerek çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planları ve dokümanları hazırlanır.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen bireyler öncelikle bu alanda eğitim veren İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarına başvurmalıdır. İş Güvenliği Uzmanı olmak için gerekli şartları taşıyan bireyler istenilen belgeler ile birlikte kursa kayıt yaptırarak İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi almaya hak kazanmaktadır.

SARIZEYBEK OSGB İzmir ve çevre illerde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli tüm OSGB Hizmetleri sunmaktadır. İzmir İş Güvenliği Uzmanlığı Kursları ile ilgili bilgi almak, İş Güvenliği Uzmanı olma sürecinde aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen eğitim kurumlarından en az 120 saatlik bir eğitim almalıdır. Bu eğitimde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri,
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • Acil Durum Eylem Planı,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı,
 • İş Hijyeni,
 • Ergonomi,
 • Psikososyal Riskleri,

gibi konular işlenmektedir. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur, Hangi Eğitimleri Alır, Ne Kadar Maaş Alır gibi pek çok soruya yanıt verdiğimiz yazımızı sarizeybekosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda 2 kez düzenlenmektedir. Sınavda eğitim kapsamında verilen konuların yanı sıra genel kültür ve yabancı dil soruları da yer almaktadır. Sınava girebilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sınava giren adaylar, A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sınava giren adayların aldıkları puanlara göre verilmektedir. A sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 70 puan, B sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 60 puan, C sınıfı uzmanlık belgesi alabilmek için en az 50 puan almak gerekmektedir.

Bununla birlikte A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 5 yıl, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 3 yıl, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almak isteyenlerin en az 1 yıl İş Güvenliği alanında tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen bireylere yardımcı olmaktayız. İş Güvenliği Uzmanı Eğitim süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları

İş Güvenliği Uzmanları Maaşları çalıştıkları sektör, firma, bölge, tecrübe, eğitim durumu gibi birçok faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte uzmanlık seviyesi daha yüksek olan A sınıfı uzmanların B ve C sınıfı uzmanlardan daha fazla maaş aldıklarını belirtebiliriz. İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı hakkında detayları firmalardan öğrenebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/izmir-osgb bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denmektedir. Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için eğitim alabilirler.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar.

Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar.
İş güvenliği uzmanlığı eğitimi alma hakkında sahip olan meslek dalları aşağıdaki şekildedir;

- Mühendislik Fakültesi Mezunları
- Mimarlık Fakültesi Mezunları
- Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümü Mezunları
- Teknik Öğretmenler
- İş Sağlığı Güvenliği Programı Mezunları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı görevlendirmek ile yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanlarından; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, biyolog veya teknik elemanlara verilir.
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir.
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına verilir.
İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik
b) Risk değerlendirmesi
c) Çalışma ortamı gözetimi
d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
e) İlgili birimlerle işbirliği
İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

d) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
İş güvenliği uzmanları, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerinde, Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.

Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar.

Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz. Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar. Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması durumunda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında sözleşme imzalanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimince Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler aşağıdaki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler Eğitim Kurumu olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

Eğitim kurumları bünyesinde yine Bakanlıkça yetkilendirilen eğiticiler görev yapar.
Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
- İş yerinin tertip ve düzeni,
- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumudur.
İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp olması muhtemel acil durumları değerlendirerek;

- Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
- Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ortam ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak,
- Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
- Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum eylem planı hazırlanır.
Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

- Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
- Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
- Radyasyon içeren çalışmalarda,
- Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
- Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
- Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
- Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

Riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planları ve dokümanları hazırlanır.
İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.
C sınıfı sertifikaya sahip olmayan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, bu alanda çalışmış olsalar dahi C sınıfı sertifikadan başlayacaktır.
Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM’ e A ya da B sınıfı için başvuranlar için de, tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.
İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.
Lise mezunları İSG uzmanı olamaz. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve ya lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak şartı ile eğitime katılabilir ve sınavda başarılı olmanız halinde İSG uzmanı olabilirsiniz.
Önlisans mezunlarına genel olarak iş güvenliği sertifikası kazanma şartı tanınmamıştır. Sadece iş sağlığı ve güvenliği bölümünü meslek yüksekokulu ve lisans düzeyinde alan kişilere uzmanlık hakkı tanınır. 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği okuyan kişilerin eğitime katılması gerekir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları belirli periyotlarla düzenlenir ve sınav tarihleri ilgili kuruluşlar tarafından duyurulur.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ilgili eğitimi tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan adaylar girebilir.
A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgeleri uzmanın yeteneklerine ve deneyimine göre sınıflandırılır.
İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Ücreti ilgili resmi kurumlara yatırılır. Yatırım yeri ve yöntemi sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Süresi sertifika sınıfına ve eğitim programına bağlı olarak değişebilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları yılda birkaç kez farklı dönemlerde yapılabilir. Sınav tarihleri resmi olarak duyurulur.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası ilgili eğitimi tamamlayan ve sınavları başarıyla geçen adaylara verilir.
İş Güvenliği Uzmanı olmak için ilgili lisans veya yüksek lisans programı tamamlamak, İSG Eğitimi almak ve sınavları geçmek gerekmektedir.
İş Güvenliği Uzmanlığı işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla görevli uzmanların eğitimini & sertifikasyonunu ifade eder.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları sınavı düzenleyen kurum tarafından belirlenen bir tarihte açıklanır.
İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanmak için sınav müfredatına göre çalışmalı, örnek soruları çözmeli ve pratik deneyim kazanmalısınız.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Yeri sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşları deneyime, eğitim düzeyine, işyeri büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.
İş Güvenliği Uzmanı Sınıfını Yükseltmek için belirli deneyim ve eğitim gereksinimleri vardır. Bu şartlar sertifika sınıfına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Yeri sınavı düzenleyen kurum tarafından belirtilir.
İş Güvenliği Uzmanı Sınıfını Yükseltmek için belirli deneyim ve eğitim gereksinimleri vardır. C sınıfından B sınıfına geçmek için bu gereksinimleri karşılamak gerekebilir.
İş Güvenliği Uzmanı olmak için ilgili lisans veya yüksek lisans programı tamamlamak, İSG Eğitimi almak ve sınavları geçmek gerekmektedir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

  error: Metinler Sarızeybek Osgb ye aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!