OSGB Nedir?

Anasayfa » Genel » OSGB Nedir?

OSGB Nedir sorusunun en temel cevabı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olacaktır.

OSGB olarak iş yerinizdeki risk hesaplamalarını en güvenilir şekilde yapıyor ve sizlere rapor sunuyoruz. Onlarca yıllık tecrübesi ve birikimi ile uzman kadrosuyla hizmet vermekte olan Sarızeybek OSGB, önce iş sağlığı ve güvenliği değil önce işçi sağlığı ve güvenliği ilkesi ile yola çıkmıştır.

Uzun yıllar boyunca inşaat ve daha birçok sektörde yapmış olduğu çalışmalar ile adından her yerde söz ettirmiş, benzer hizmet verenlere örnek teşkil etmiştir. 6331 sayılı iş kanununu referans alarak kanunlara ve kararnamelere bağlı kalarak almış olduğumuz güvenlik önlemleri ve risk yönetimleri konusunda ülke çapında büyük işler yapmış bulunmaktayız.

OSGB Nedir ?

Açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

OSGB firmaları bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.

OSGB Hizmeti Almak Yasal Zorunluluk Mu ?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.

OSGB Nasıl Açılır?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açabilmek için bu alana yönelen kişinin ya da ortaklarından en az birisi İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi unvanına sahip olmalıdır. Firmayı kuran kişi ya da ortaklarından en az bir tanesi bu şartları sağlamıyorsa açma izni verilmemektedir.

İşyeri Güvenliği konusunda uzman olan ekibe sahip olunmaması da firma açılışının önünde engel teşkil etmektedir. OSGB açabilmek için belirli miktar bir ücretin yanı sıra gerekli ekibin kurulması gerekmektedir. Firmanın açılması için ayrıca istenilen tüm evraklar da eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Belgelerde eksiklik kalması ya da ekibin yeterli düzeyde olmaması durumunda lisans verilmemektedir.

Yine hizmet sunulan binanın gereken şartları karşılamaması da soruna yol açabilmektedir. Bakanlık tarafından istenen tüm evraklar tamamlandıktan sonra başvuru yapılır. Bakanlıktan gelen müfettişler yerinde inceleme yapıp onay vermeleri halinde OSGB hizmet vermeye başlayabilir.

OSGB Yetki Belgesi Başvuru Dosyasında Ne Olur?

Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

  • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
  • OSGB nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

OSGB Yetki Belgesi Almak İçin Hazırlanan Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Ekler Nelerdir?

Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

  • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  • İmza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

OSGB Kimlerden Oluşur?

OSGB çalışanları İşyeri hekimi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği ve yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır.

OSGB Firmalarının Temel Görevleri Nelerdir?

  • İş yeri denetim,
  • Gözetim sistemleri inşa etmek ve bunları çalıştırmak.
  • İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna dahil olmak.
  • İş güvenliğine dair çalışanlara bilinçlendirici eğitimler sunmaktır.

Sarızeybek OSGB ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir ?

Sarızeybek OSGB’den hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem, İhbar Tazminatları, Sosyal Sigorta Giderleri vs.)

Açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

OSGB ler bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB lerden hizmet alır.
OSGB çalışanları İşyeri hekimi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği ve yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır.
OSGB yani asıl açılımı olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 13.1.2013 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanununa göre faaliyet göstermekte olup tüzel kişiliklerdir, bu tanım Sosyal Güvenlik bakanlığında yukarıda belirttiğimiz kanun ile tanımlanmıştır.
- İş yeri denetim,
- Gözetim sistemleri inşa etmek ve bunları çalıştırmak,
- Söz konusu işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna dahil olmak,
- İş güvenliğine dair çalışanlara bilinçlendirici eğitimler sunmaktır.
Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

- Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri
- OSGB nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi
OSGB sağlık raporu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkili tüm ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir.
Tam teşekküllü sağlık raporunun en az kaç gün içerisinde alındığı başvurulan hastaneden hastaneye bağlı olarak belirgin oranda değişiyor. Tipik olarak, herhangi bir kurum aracılığıyla (Bakanlıkça yetkilendirilen) başvurulan tam teşekküllü sağlık raporunun alınması ortalamada 2 ila 3 gün kadar sürebilmektedir.
Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

- Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri
Madde 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300'e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.
(2) OSGB lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

(3) OSGB lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.

Madde 16 – (1) (Değişik cümleler:RG-18/12/2014-29209) OSGB ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar.
Saat temelli ücretlendirme yapılan OSGB lerde iş güvenliği uzmanına saat başı ödenecek ücret 60 Türk Lirası ile 120 Türk Lirası arasında değişecektir. 60 lira az tehlikeli ve 120 lira ise çok tehlikeli sınıfındaki işletmeler için verilecek ücret olarak düşünebilir.

Yukarıda belirttiğimiz rakamlar değişiklik gösterebilir. Lakin ücretlendirme mantığı bu şekildedir.
OSGB lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem, İhbar Tazminatları, Sosyal Sigorta Giderleri vs.)
İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip birimdir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

    error: Metinler Sarızeybek Osgb ye aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!