OSGB Nedir

Anasayfa » Genel » OSGB Nedir

OSGB ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu yetkiyi bilgi – birikimi ile harmanlayarak işletmelerin tehlike sınıflarını belirleyen, yönetmelikte bu tehlike sınıfına uygun olarak görülen sayıda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personellerini atayan, personellerin çalışma saatleri belirleyen ve tüm bu süreci raporlayan danışmanlık firmalarının halk arasında bilinen adıdır.

OSGB Nedir sorusunun en kısa cevabı iş yerinizdeki risk hesaplamalarını en güvenilir şekilde yapan ve işletme yöneticilerine raporlar halinde sunan yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardır denebilir. Onlarca yıllık tecrübesi, birikimi ve uzman kadrosuyla hizmet vermekte olan SARIZEYBEK OSGB önce İş Sağlığı ve Güvenliği değil önce İşçi Sağlığı ve Güvenliği ilkesi ile yola çıkmıştır.

Uzun yıllar boyunca inşaat ve daha birçok sektörde yapmış olduğu çalışmalar ile adından her yerde söz ettirmiş, benzer hizmet verenlere örnek teşkil etmiştir. 6331 sayılı iş kanununu referans alarak kanunlara ve kararnamelere bağlı kalarak almış olduğumuz güvenlik önlemleri ve risk yönetimleri konusunda ülke çapında büyük işler yapmış bulunmaktayız.

SARIZEYBEK OSGB olarak uzun yılardır küçük, orta ve büyük boyutta şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Raporlama ve Danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Uşak başta olmak üzere Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelere OSGB Hizmeti kapsamında İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer yardımcı sağlık personellerinin temini konusunda destek olmakta, yönetmeliğe uygun olarak süreci belgelendirmelerini sağlamaktayız.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında bilgi almak, size özel sunabileceğimiz OSGB Ücretleri ve OSGB Fiyat Listesi ne ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman personellerimizle anlık yazışma imkanı sağlayabilirsiniz.

OSGB Açılımı

OSGB Açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yapılabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ve çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir. OSGB firmaları bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.

OSGB Sağlık Raporu

İnsani değerler, yönetmelikler ve kanunlar gereği işverenler işe alacakları çalışanlarını işe başlatmadan önce muayene ettirmek zorundadır. Bu durum OSGB Sağlık Raporu olarak bilinse dahi aslında İşe Giriş Sağlık Raporu olarak ifade edilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu ya da halk arasında bilinen ismiyle OSGB Sağlık Raporu işyeri hekimi tarafından çalışanların iş yerinde maruz kalacakları güvenlik ve sağlık risklerine karşı korunmasını, gözetilmesini amaçlayan bir rapordur. İşveren sadece yeni işe alacağı personelleri değil;

 • İş yerinde bir iş değişikliği olduğunda,
 • İşyeri bünyesinde çalışan işçi farklı bir iş bölümüne geçtiğinde,
 • Personel aynı işi yapıyor olsa dahi belirli periyotlar halinde,

çalışanlarını muayene ettirmesi gerekmektedir.

Bu hükümler yönetmelik ve kanunlarda tamamen işçinin sağlığını korumak ve gözetmek amacı ile getirilmiştir. OSGB Sağlık Raporu olarak ifade edilen bu kavramın yönetmelikteki karşılığı İşe Giriş Sağlık Raporu olarak belirtilmiştir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir, Nasıl Alınır, Geçerlilik Süresi ve Ücretleri gibi konularda detaylı bilgileri uzman ekibimiz tarafından kaleme alınan https://www.sarizeybekosgb.com/hizmet/ise-giris-saglik-raporu/ yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

OSGB Hizmeti Almak Yasal Zorunluluk Mu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri işvereni çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB Firmalarından hizmet alır.

OSGB Nasıl Açılır

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açabilmek için bu alana yönelen kişinin ya da ortaklarından en az birisi İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi unvanına sahip olmalıdır. Firmayı kuran kişi ya da ortaklarından en az bir tanesi bu şartları sağlamıyorsa açma izni verilmemektedir.

İşyeri Güvenliği konusunda uzman olan ekibe sahip olunmaması da firma açılışının önünde engel teşkil etmektedir. OSGB açabilmek için belirli miktar bir ücretin yanı sıra gerekli ekibin kurulması gerekmektedir. Firmanın açılması için ayrıca istenilen tüm evraklar da eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Belgelerde eksiklik kalması ya da ekibin yeterli düzeyde olmaması durumunda lisans verilmemektedir.

Yine hizmet sunulan binanın gereken şartları karşılamaması da soruna yol açabilmektedir. Bakanlık tarafından istenen tüm evraklar tamamlandıktan sonra başvuru yapılır. Bakanlıktan gelen müfettişler yerinde inceleme yapıp onay vermeleri halinde OSGB hizmet vermeye başlayabilir.

OSGB Yetki Belgesi Başvuru Dosyasında Ne Olur?

Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

 • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
 • OSGB nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

OSGB Yetki Belgesi Almak İçin Hazırlanan Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Ekler Nelerdir?

Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

 • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

OSGB Firmalarının Temel Görevleri Nelerdir?

 • İş yeri denetim,
 • Gözetim sistemleri inşa etmek ve bunları çalıştırmak.
 • İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna dahil olmak.
 • İş güvenliğine dair çalışanlara bilinçlendirici eğitimler sunmaktır.

Sarızeybek OSGB ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Sarızeybek OSGB’den hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem, İhbar Tazminatları, Sosyal Sigorta Giderleri vs.)

OSGB çalışanları İşyeri hekimi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği ve yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır.
OSGB yani asıl açılımı olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 13.1.2013 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanununa göre faaliyet göstermekte olup tüzel kişiliklerdir, bu tanım Sosyal Güvenlik bakanlığında yukarıda belirttiğimiz kanun ile tanımlanmıştır.
- İş yeri denetim,
- Gözetim sistemleri inşa etmek ve bunları çalıştırmak,
- Söz konusu işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna dahil olmak,
- İş güvenliğine dair çalışanlara bilinçlendirici eğitimler sunmaktır.
Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

- Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri
- OSGB nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi
OSGB sağlık raporu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkili tüm ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir.
Tam teşekküllü sağlık raporunun en az kaç gün içerisinde alındığı başvurulan hastaneden hastaneye bağlı olarak belirgin oranda değişiyor. Tipik olarak, herhangi bir kurum aracılığıyla (Bakanlıkça yetkilendirilen) başvurulan tam teşekküllü sağlık raporunun alınması ortalamada 2 ila 3 gün kadar sürebilmektedir.
Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur;

- Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri
Madde 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300'e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.
(2) OSGB lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

(3) OSGB lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.

Madde 16 – (1) (Değişik cümleler:RG-18/12/2014-29209) OSGB ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar.
Saat temelli ücretlendirme yapılan OSGB lerde iş güvenliği uzmanına saat başı ödenecek ücret 60 Türk Lirası ile 120 Türk Lirası arasında değişecektir. 60 lira az tehlikeli ve 120 lira ise çok tehlikeli sınıfındaki işletmeler için verilecek ücret olarak düşünebilir.

Yukarıda belirttiğimiz rakamlar değişiklik gösterebilir. Lakin ücretlendirme mantığı bu şekildedir.
OSGB lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem, İhbar Tazminatları, Sosyal Sigorta Giderleri vs.)
İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip birimdir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

  error: Metinler Sarızeybek Osgb ye aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!